Wedstrijdreglement 100 gratis hotelovernachtingen in Knokke-Heist

Looptijd wedstrijd

Onderhavige wedstrijd begint te lopen vanaf 14/11/2017 (16 uur) en eindigt op 28/11/2017 (22 uur). Deelnames die voor deze begindatum en uur en na deze einddatum en na dit uur binnenkomen, worden niet in aanmerking genomen.

Hoe deelnemen aan de wedstrijd

 1. Ga naar de wedstrijdpagina: https://www.myknokke-heist.be/100-gratis-hotelnachten
 2. Beantwoord de 2 wedstrijdvragen (1 multiple choice en 1 schiftingsvraag). 
 3. Vul je persoonsgegevens in op het deelnameformulier. 
 4. Deel de wedstrijd op Facebook om je kansen te vergroten.
 5. Verstuur het formulier (je deelname zal bevestigd worden via mail).

Deelnemingsvoorwaarden

 1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van vzw Toerisme Knokke-Heist.
  Wie als minderjarige toch deelneemt, kan op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel het recht op een wedstrijdprijs worden afgenomen.
 2. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch het recht op de wedstrijdprijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

Wedstrijdverloop

 1. Na het verloop van de wedstrijdperiode worden op 29/11/2017 onder de deelnemers de winnaars geselecteerd.
 2. De winnaars zijn degenen die het antwoord op de multiple choice vraag correct hebben beantwoord én een bij benadering zo correct mogelijk antwoord hebben gegeven op de schiftingsvraag.
 3. De winnaars worden geselecteerd op woensdag 29 november uit de deelnemers die het wedstrijdformulier hebben ingevuld tussen 13 november 8 uur en 28 november om 22 uur.
 4. De winnaars zullen per mail verwittigd worden en een unieke boekingscode ontvangen die via een link gebruikt kan worden op de boekingssite van Visit Knokke-Heist.
 5. Op de boekingssite van Visit Knokke-Heist geldt een first come first served principe. De hotels die gratis nachten aanbieden, geven zelf aan in welke periode de boekingscode bij hen gebruikt kan worden en hoeveel nachten ze schenken.
 6. Indien de unieke boekingscode niet gebruikt wordt voor 31 december 2017, dan vervalt het recht op de wedstrijdprijs.
 7. De wedstrijdprijzen kunnen niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Ze zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.
 8. In het geval van onregelmatigheden beslist de vzw Toerisme Knokke-Heist autonoom over de manier waarop de fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over dit wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.
 9. Vzw Toerisme Knokke-Heist kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, dit door melding hiervan te maken op https://www.myknokke-heist.be/100-gratis-hotelnachten/wedstrijdreglement.

Persoonsgegevens

 1. Vzw Toerisme Knokke-Heist zal de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de deelnemers in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, eventueel ook voor statistische en direct-marketing doeleinden.
 2. Deze gegevens kunnen - mits de toestemming van de deelnemers - aan andere bedrijven (zoals de commerciële partner van deze wedstrijd: Visit Knokke-Heist) worden overgemaakt, zodat ook zij de deelnemers gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen kunnen bezorgen. 

De wedstrijdprijzen

 1. De winnaars van deze wedstrijd hebben recht op een gratis overnachting in Knokke-Heist. Volgende zaken zullen voorzien worden door de organisatoren:
  • minimum 1 overnachting in 1 van de deelnemende hotels in Knokke-Heist.
  • kamer voor 2 personen, inclusief ontbijt.
  • extra voordelen VIP-member concept van Visit Knokke-Heist.
 2. Er zijn 100 wedstrijdprijzen te winnen.