Alles over de werken in uw buurt

Vernieuwing persleiding Zoutelaan – Konijnendreef tot RWZI Knokke-Heist Aquafin, Knokke-Heist en AGSO Knokke-Heist 

Waterbedrijf slaan de handen in elkaar voor uitgebreide riolerings- en wegenwerken in de Zoutelaan en omgeving. Deze werken verlopen gespreid over meerdere jaren. 

WANNEER STARTEN DE RIOLERINGSWERKEN? WAAR EN BIJ WIE KAN U TERECHT?

Als alles vlot verloopt, dan starten de rioleringswerken in het najaar 2024. Momenteel is het nog te vroeg om u meer details te geven. Zodra de aannemer gekend is, informeren we u grondig over:
 • De fasering en de timing
• Het verloop van de werken
• De hinder die we verwachten
• De omleidingen
• De bereikbaarheid van handelszaken en woningen
• …

In juli en augustus wordt er niet gewerkt. 

WAAROM DEZE WERKEN?

1. De bestaande persleidingen in de Zoutelaan zijn versleten en daarom aan vervanging toe. Deze persleidingen brengen het afvalwater van een groot deel van KnokkeHeist naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin in de Hazegrasstraat. Een deel van het gezuiverde afvalwater loopt in de Paulusvaart, het andere deel wordt verpompt naar het Zwin om verzilting tegen te gaan.
2. Bij aanhoudende regenval stroomt vandaag nog afvalwater over in de Paulusvaart. Dit willen we verminderen door het rioleringsstelsel te optimaliseren. Het propere regenwater belandt in de toekomst in de Paulusvaart, het afvalwater voeren we maximaal af naar de RWZI. 

MEER CONCREET

Aquafin vervangt over heel het traject de bestaande persleiding en legt een gescheiden rioleringsstelsel aan. Knokke-Heist maakt van de gelegenheid gebruik om de Zoutelaan volledig nieuw aan te leggen met onder meer een veilig, afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. De gemeente staat ook in voor de herinrichting van het Oosthoekplein. AGSO Knokke-Heist breidt op enkele plaatsen de heraanleg van het rioleringsnet uit om de gekende lokale problematiek op te lossen. Door het lange totaaltraject, worden de werken opgesplitst in vier fasen (zie kaart). Deze fasering is voorlopig. Ze kan later in overleg met de aannemer of door het verloop van de werken nog worden aangepast.

EERST WERKEN DE NUTSBEDRIJVEN

Voor de rioleringswerken kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven aanpassingen uit aan hun netten. De nutswerken starten in september 2023 in fases 1 en 2 en duren tot het voorjaar van 2024. Terwijl de nutswerken bezig zijn, is enkel plaatselijk verkeer mogelijk. De betrokken nutsbedrijven informeren u over de werken die ze uitvoeren.

Ongeplande onderbreking?Neem dan rechtstreeks contact op met het betrokken nutsbedrijf.

Drinkwater - AGSO Knokke-Heist: 050 44 25 00

Gas en elektriciteit : 078 35 35 34/fluvius.be

Telecom: Proximus 0800 22 800/proximus.be

Telenet: 015 66 66/ +32 (3) 450 45 45 (weekdagen van 8u tot 17u)

WAAR TE VINDEN EN WIE TE CONTACTEREN

Voor meer informatie en algemene vragen

Website: aquafin.be/Particulieren/Waar-werken-we/22839

Digitale nieuwsbrief : Zorg dat je geen informatie mist over deze werken! Meld je aan voor de digitale (e-mail) nieuwsbrief via de website.

Liever op de hoogte blijven via WhatsApp? Dat kan ook. Sms 22839 naar 0474 56 39 12.

Aquafin Contact Center
contact [at] aquafin.be
+32 (3) 450 45 45 (weekdagen van 8u tot 17u)