De Sashul

Wist je dat de Sashul als site een restant is van het vroegere stapelterrein van steenblokken die men nodig had voor de bouw van de strekdammen van de haven van Zeebrugge?

Daarna werd het terrein tot 1989 gebruikt als goederenrangeerstation en transportzone voor auto’s.

Nu is het een strook interessante natuur dat als groene buffer de havenzone scheidt van het woongebied van Heist. De opgespoten bodem van de Sashul bestaat vooral uit schelpenrijk zand, dat veel kalk bevat, en lijkt dus erg op dat van jonge kalkrijke kustduinen. De ondiepe plassen staan in de winter en lente meestal blank, maar vallen droog in de latere zomer. Je treft er pioniersvegetaties aan zoals fraai duizendguldenkruid, maar ook meer zoutminnende soorten zoals aardbeiklaver en zee-aster.

Wanneer je de Sashul in het voorjaar bezoekt, bedekt de bloeiende rietorchis het gebied met een prachtig paars tapijt. Uitzonderlijk en een te koesteren periode!

De Sashul is eigendom van de Vlaamse Overheid, en in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Weetjes:

  • Het gebied is vrij toegankelijk langs de aangeduide wegen en paden.
  • Honden moeten aan de leiband; in de begrazingspercelen zijn honden – ook aangelijnd – niet toegelaten.

 

Meer info:
www.dekustkijktverder.be
www.natuurenbos.be/heistwest

Ben je de eigenaar van deze locatie en bevat deze informatie onjuistheden? Gelieve dan een correctie aan te vragen.