'Europa werkt echt voor u' / Joannes Thuy

Cultuurcentrum Scharpoord
Maxim Willemspad 1
,
8300 Knokke-Heist
09.08.2023 - 10:00
€ 15,00
Drankje na de lezing inbegrepen.

In 1951 richtten zes landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. In 1958 werd deze bekend als de Europese Economische Gemeenschap (EEG). In 1993 werd de naam gewijzigd in Europese Unie. In de loop der jaren voegden nog 22 andere landen zich bij de oorspronkelijke zes. Op 1 februari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. De EU telt momenteel 27 lidstaten en heeft 24 officiële talen.

We kennen de “grote” instellingen in Brussel, Luxemburg, Straatsburg en hun taken. Maar de Europese Unie omvat ook een reeks verspreide en gespecialiseerde “Agentschappen”. Zo zijn er momenteel 48 EU-agentschappen, gevestigd in 23 lidstaten. Het zijn onafhankelijke organen die specifieke taken uitvoeren voor de EU en haar lidstaten. De oprichting van EU-agentschappen heeft het mogelijk gemaakt de Europese instellingen in Brussel en elders te ontlasten door experten en specialisten samen te brengen in deze agentschappen.

EU-agentschappen zijn er onder andere voor luchtvaartveiligheid, voedselveiligheid, beroepsopleiding, gelijke kansen, stabiliteit van de financiële en bancaire sector, milieu, dierenbescherming, justitiële samenwerking, migratie en grenscontrole en zo meer. Met een aantal specifieke voorbeelden overlopen we de werking en nut van enkele agentschappen, zoals Ruimtevaart (ESA) Voedselveiligheid (EFSA) Politie (Europol) en Justitie (Eurojust). Een boeiende tocht doorheen Europa en hoe de Unie ons leven wat beter maakt.

Joannes Thuy is ere-woordvoerder-Raadgever van de Minister van Justitie, gewezen woordvoerder en Hoofd Unit Communicatie en PR bij Eurojust, Den Haag en extern expert Europese Commissie, Brussel

Cultuur