Geleide natuurwandeling in de Zwinmonding en het Nederlandse deel van de Zwinuitbreiding - 9 jan

Parking Infopunt Het Zwin (Cadzand-Bad - Nl)
Parking Infopunt Het Zwin (Cadzand-Bad)
,
4506 JC Cadzand-Bad
Nederland
09.01.2022 - 14:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: Op zoek naar de overwinterende vogels in slik en schorre.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Warme kledij ten zeerste aangeraden. Bij vochtige winter laarzen noodzakelijk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

In de duinen langs de dijken kijken we uit naar rondzwervende groepjes mezen, vinkachtigen en eventueel Koperwiek en Kramsvogel, de typische overwinterende lijsterachtigen van onze duinen. Bij streng winterweer kijken we aan de strandvlakte van de Zwinmonding en langs de dijken ook uit naar mogelijks typische overwinterende kleinere zangvogeltjes van strand en schorre als de Sneeuwgors, Strandleeuwerik of Frater die in de schorrevegetatie foerageren op zoek naar de zaden van ondermeer Klein schorrekruid.

In de Zwinmonding treffen we ook allerhande foeragerende steltlopers, zoals Bonte strandloper, Tureluur, Zilverplevier en Scholekster, die we met de telescoop observeren. Maar ook allerhande overwinterend waterwild, zoals Smient, Wintertaling en Bergeend zijn in soms vrij grote aantallen in het gebied aanwezig. In kleinere aantallen treffen we soms Pijlstaart, Kuifeend, Tafeleend… Maar ook Brilduiker en eventueel Middelste zaagbek behoren tot de mogelijkheden, vooral bij een ietwat strengere winter en vriestemperaturen.

Daarna kijken we vanaf de dijk bij valavond naar de op hun winterslaapplaats arriverende Wulpen en andere overwinteraars. Ook kijken we uit of de slaapplaats van de zeldzame Blauwe kiekendief dit jaar opnieuw in gebruik is. En met een flinke portie geluk zien we mogelijks tegen avondval een jagende Veld- of Ransuil. En bij avondval horen we mogelijks ook de schrille roep van de Waterral in de Kievittepolder grenzend aan de Cadzandduintjes.

Wandelen
Natuur