Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' - 6 aug

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
06.08.2020 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Het bloeiende duin gonst van het leven…

Met de vorderende zomer verandert het duin langzaam maar zeker. Er staat nog heel veel in bloei, maar hier en daar verschijnen ook de eerste typische nazomerbloeiers als Heggedoornzaad en Hennepnetel, terwijl een aantal andere soorten intussen uitgebloeid zijn.

In het braamstruweel zien we ook opnieuw de jonge Boomkikkertjes verschijnen, ook al blijft het altijd een hele zoektocht om ze te vinden.

En ook het insectenleven is tijdens de hoogzomer op z’n top. Blauwvleugelsprinkhaan en Grote rupsendoder bevolken de schraalste stukken van het duin, terwijl glazenmakers het luchtruim voor andere insecten onveilig maken.

Rond de grotere poelen in de duinweiden kunnen we van tijd tot tijd doortrekkende steltlopers aantreffen op hun tocht van hun noordelijke broedgebieden naar het zuiden, zoals Oeverloper, Witgatje en Groenpootruiter, maar ook de sierlijke lepelaar. In de lucht horen we de roep van de overtrekkende Regenwulpen.

Maar ook roofvogels als Boomvalk en de zeer zeldzame Wespendief kunnen naast de aldaar broedende en algemener aanwezige Buizerd in deze periode in de Zwinduinen waargenomen worden.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving 24 uur voor aanvang wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 407 929

Wandelen
Natuur