Geleide natuurwandeling langs de Damse Vaart bij Hoeke

Brug over Damse Vaart bij Hoeke
29.05.2021 - 09:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Thema: Flora & broedvogels van kanaal en bermen

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker: 050 519 101 of 0475 40 79 29

Een morgenwandeling langs de pitoreske Damse vaart met z'n statige bomenrijen van Canadapopulieren met aandacht voor de planterngroei. Het stukje Damse Vaart tussen Hoeke en Sluis is qua flora echt wel een pareltje met tal van soorten die we in de regio nagenoeg enkel daar kunnen aantreffen, zoals Kattedoorn, Grote muur, Gevlekte rupsklaver, Bijenorchis en Paarse schubwortel, ook al zitten we voor deze laatste wel helemaal op het einde van de bloeiperiode. Natuurlijk kleuren ook veel algemenere soorten de bermen en oevers, zoals vooral Fluitekruid, Zevenblad, Gele lis, Gele plomp en nog veel meer.

Maar ook het vaartbiotoop met z'n rietkragen en de hoge populierenrijen is qua vogels vrij interessant met broedvogels als Fuut, Rietzanger, Kleine karekiet, Meerkoet, Waterhoen en Ooievaar. Fuut en Meerkoet zitten deze periode van het jaar met reeds flink uit de kluiten gewassen jongen, ook al kunnen vooral Meerkoet & Waterhoen reeds met kleine pullie van een tweede legsel zitten. Maar ook zelfs de uiterst zeldzame Wielewaal. Dit is een van de laatste plaatsen in onze regio waar we deze zuidelijk ogende soort nog aantreffen. Met een beetje geluk horen we de prachtige roep bij z'n territoriumafbakening. Maar ook algemenere soorten als Koekoek, Grasmus, Groenling, Fazant, Visdief, Witte kwikstaart, Boomkruiper zijn hier meestal waar te nemen.

Wandelen
Natuur