Geleide natuurwandeling langs de dijken van de Nederlandse kant van de Zwinvlakte

Parking Duinweg
Duinweg
,
4524 Retranchement
Nederland
20.12.2020 - 14:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Overwinterende eenden, steltlopers & andere overwinterende vogels van slik en schorre

In de Zwinmonding en de uitbreiding van het Zwin gaan we op zoek naar de overwinterende vogels.

De schorres en zandbanken van de Zwinmonding zijn een goede hoogwatervluchtplaats voor tal van steltlopers die bij laag tij in de slikken van de Zwinmonding foerageren. Vooral Wulp, Bonte strandloper, Scholekster en Bontbekplevier zijn soms in vrij grote aantallen in de Zwingeul aanwezig, aangevuld met kleine aantallen Zilverplevier.

Ook overwinterende eenden als de Smient en Wintertaling zijn in de Zwinmonding soms in vrij grote aantallen aan te treffen. Soms treffen we in dit biotoop tijdens het winterhalfjaar ook kleine groepjes rotganzen aan, een typische soort voor het zilte milieu.

Als we echt heel veel geluk hebben, zien we in de slikke en schorre mogelijks een groepje van de zeldzame Sneeuwgors, Strandleeuwerik of Frater die zich te goed doen aan de zaadjes van Klein schorrekruid en Lamsoor. Hoe strenger de winter hoe groter de kans dat we deze zangvogeltjes kunnen waarnemen.

Vòòr de uitbreiding van het Zwin was aan de Zwinmonding ook een slaapplaats van de Blauwe kiekendief. Tegen avondval kijken we dan ook uit of overwinterende exemplaren van de Blauwe kiekendief nu de rust in het gebied teruggekeerd is, hun weg terugvinden naar deze traditionele slaapplaats. Vorige winter zagen we in elk geval 1? & minstens 1? op de slaapplaats. Benieuwd of de aantallen dit jaar toenemen.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 407 929

Wandelen
Natuur