Geleide natuurwandeling langs de dijken van de Zwinvlakte

Parking Duinweg Tussen Cadzand-Bad En Retranchement Bij Overgang Naar De Zwindijk
Duinweg
,
4524 Retranchement
Nederland
26.08.2021 - 14:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – www.natuurexploratie.be

Thema: Over de uitgebreide Zwinvlakte, de doortrekkende steltlopers en flora en fauna van de dijken

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker: 050 519 101 of 0475 40 79 29

De nieuwe dijken aan de Nederlandse kant van het uitgebreide Zwin geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin. Langs de dijken vinden we ook enkele plantensoorten typisch voor de hoogste hoogwaterlijn zoals Strandbiet & Strandmelde, maar ook soorten typisch voor schrale dijken, zoals Gevlekte rupsklaver.

In het uitgebreide Zwin zijn ook nieuwe broedvogeleilanden aangelegd, die dankzij hun schrale begroeiing aantrekkelijk zijn voor diverse sternen, Kluut, Bontbekplevier en Strandplevier als potentieel broedgebied. Nu in de nazomer kijken we vooral in welke mate dit gebied verder geëvolueerd is en effectief als broedgebied door deze soorten in gebruik genomen is. We kijken uit naar eventueel pleisterende Grote sternen en Visdieven. Dit kunnen zowel doortrekkende exemplaren zijn als exemplaren die hier gebroed hebben.

Maar in de nazomer mogen we hier bij laag tij vooral tal van doortrekkende steltlopers verwachten, die in dergelijke voedselrijke gebieden even komen pleisteren, zoals de sierlijke Lepelaar, Kleine zilverreiger, maar vooral ook Bontbekplevier, Kluut, Zilverplevier, Wulp, Regenwulp, Scholekster & Rosse grutto. En als we heel veel geluk hebben zien we misschien zelfs de vrij zeldzame Visarend, die in de verbrede Zwinmonding een rijk gedekte tafel vindt en bij hoog water profiteert van de grotere vissoorten die de monding opzwemmen op zoek naar prooi.

Wandelen
Natuur