Lezing Biodiversiteit in de duinen

Zwin Natuur Park
Graaf Leon Lippensdreef 8
,
8300 Knokke-Heist
24.03.2022 - 19:30

Sinds 1999 wordt het Vlaamse Natuurraport (NARA) gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de biodiversiteit steeds meer achteruitgaat. De redenen hiervoor zijn talrijk. Sinds het rapport uit 2020 wordt ook klimaatverandering als een bedreiging geformuleerd. Speelt deze achteruitgang ook aan de kust, of is deze net extra kwetsbaar door de klimaatverandering? Belooft de toekomst beterschap? En wat kan de rol zijn van een meer natuurlijke inrichting van de kust?

Sprekers:

- Prof. Dr. Dries Bonte is hoofddocent aan de vakgroep Biologie van de Universiteit Gent, met als specialisatie ruimtelijke ecologie. De onderzoeksgroep bestudeert onder meer de effecten van het ruimtegebruik en de versnippering van het habitats op de ecologische dynamiek in de duinen.

- Sam Provoost is kustecoloog en maakt deel uit van het team Landschapsecologie en Natuurbeheer (LEN) van het INBO. De basismotivatie van team LEN is om via beleidsondersteunend landschapsecologisch onderzoek en kennisverwerving bij te dragen aan een duurzaam behoud en -herstel van de biodiversiteit.

Wandelen
Natuur
Activiteit voor kinderen