Natuurexploratie: avondwandeling in 'Dir. Gen. Willemspark' (inschrijving verplicht)

Hoek Zeedijk Heist en Parkstraat
Zeedijk-Heist 299
,
8300 Knokke-Heist
10.08.2022 - 19:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: De kwetsbaarheid en immense schoonheid van de flora van duingraslanden.

Praktisch: voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

Het zomerse duin kent in augustus normaal nog een prachtige bloei met tal van zeldzamere soorten, zoals Wit vetkruid, Gewone vleugeltjesbloem, Kromhals en Brede wespenorchis, maar ook algemenere soorten als Kruipend stalkruid, Jacobskruiskruid, Schermhavikskruid, Geel walstro, Muurpeper en Duinreigersbek. Dit zijn de typische soorten van gestabiliseerde schrale duingraslanden en duinbos. Aan de rand van de duingraslanden in de overgang naar het aangeplante duinbosgedeelte vinden we ondermeer Grijskruid en Avondkoekoeksbloem.

Ook in de struikvegetatie van het duin vinden we hier, naast de Duindoorn die alom aanwezig is in dit biotoop, een aantal typische soorten voor wat oudere duinen, zoals Wilde liguster, Gewone vlier en toch ook wel een aantal opmerkelijke soorten als de Olijfwilg en de Tamarisk.

Tijdens deze avondwandeling kijken we ook uit naar insecten, zoals het Gamma-uiltje, die in augustus een van de meest voorkomende nachtvlinders is en vooral in de vooravond volop actief is. Maar uiteraard zijn in het duingebied op dat ogenblik bij zonnig weer ook nog dagvlinders actief, zoals Bruin & Oranje zandoogje, Distelvlinder en Atalanta. En ook de in augustus alom aanwezige glazenmaker, de Paardenbijter is hier aanwezig.

En bij avondval is ook de enige grazer van dit duingebied, het Wild konijn, volop actief.

Wandelen
Natuur