Natuurexploratie: de Baai van Heist

Kleine vuurtorentje einde Zeedijk Heist
Zeedijk-Heist 64
,
8300 Knokke-Heist
26.07.2024 - 10:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Over de zomerse bloei & broedvogels van embryonale duinen & schorre.

Tijdens deze natuurwandeling besteden we bijzondere aandacht aan de unieke vegetatie van de schorre en embryonale duinen en overgang naar strand. Een boeiende wereld van planten met speciale aanpassingen om in deze extreme biotopen te overleven.

Zeldzaamheden als Blauwe Zeedistel en Zeewolfsmelk komen hier abundant voor in de jonge duinen en staan in deze periode in volle bloei. Aan de voet van de jonge duinen vinden we de typische embryonale duinvormers. Langs het pad door de jonge duinen & schorre vinden we Aardbeiklaver, Melkkruid, Fraai duizendguldenkruid, Grote ratelaar, Kruipend stalkruid, Echte koekoeksbloem..., een vegetatie die zich met de ouder wordende duinen steeds meer evolueert naar een vegetatie van het zoete milieu. In de jongste schorrestukjes kijken we uit naar de bloeiende Gerande schijnspurrie, Klein schorrekruid en aan de voet van de embryonale duinen staan de rand van het strand soorten als Zeeraket, Zeepostelein en Stekend loogkruid.

Maar uiteraard kijken we ook uit naar eventueel aanwezige broedvogels, zoals Graspieper, Veldleeuwerik, Kievit, Scholekster of zelfs de zeldzame Bontbek- of Strandplevier, foeragerende doortrekkers en het aanwezige insectenleven, zoals de Basterdzandloopkever, Blauwe duinsprinkhaan en Grote zandroofvlieg, typische soorten van open zandige stukken.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Afspraak: om 10:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje - Zeedijk nr. 64).

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur