Natuurexploratie: De Groenpleinduinen & de Zwinduinen - 8 jun

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
08.06.2024 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: De volle lentenatuur van het duin & orchideeënpracht in schrale duingraslanden.

Een unieke tocht dwars door de gevarieerde duinbiotopen van de Zwinduinen & de aangrenzende Groenpleinduinen. Het gevarieerde duinlandschap van deze duingebieden kent een zeer afwisselende vegetatie van droge en vochtige duingraslanden, duinpoelen, duinbos en duinstruweel met een ongelooflijke rijkdom aan organismen telkens weer typisch voor de verschillende biotopen. De vochtige duingraslanden kennen een typische vegetatie van Watermunt, Wolfspoot, Gewone brunel, Stijve ogentroost en zeldzaamheden als diverse soorten Duizendguldenkruid, maar in deze periode ook diverse orchideeënsoorten. Vooral ook de duingraslanden en de omgeving van de duinpoelen in de Groenpleinduinen kennen een grote rijkdom aan diverse orchideeën, ook al vinden we van een aantal van die soorten slechts enkele exemplaren terug. In de buitenduinen treffen we dan weer die heel droge duingraslanden aan met soorten als Geel walstro, Muurpeper, Akkerhoornbloem, Kandelaartje, Walstrobremraap en Groot duinsterretjesmos. Tijdens de doortocht van de Zwinduinen spotten we de aanwezige zangvogels & roofvogels en besteden we vooral ook aandacht aan de bloeiende planten en aanwezige insecten, zoals Blauwe duinsprinkhaan, Basterdzandloopkever, vele soorten vlinders, zoals het prachtige Icarusblauwtje een typische soort voor schrale duingraslanden met veel Rolklaver, diverse zweefvliegen, hommels, libellen en andere insecten. En uiteraard ontmoeten we er ook enkele van de diverse soorten grote grazers, zoals Konik, Schotse hooglander, Shetlandpony of Duingeit die het duingebied helpen beheren en zorgen voor een grotere biodiversiteit.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter/voorjaar laarzen noodzakeliljk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur