Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in 'de Zwinduinen' (inschrijving verplicht) - 28 aug

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
28.08.2022 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: Nazomerse natuur rond duin en plas & nazomertrek!

Praktisch: voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

Het duin met nog talrijke bloeiende planten als Jacobskruiskruid, Hennepnetel, Watermunt, Wolfspoot, Zeepkruid, Grote ratelaar en diverse soorten duizendguldenkruid gonst ook nu van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan. Vooral de prachtige Paardenbijter en Grote keizerlibel zijn in de tweede helft van augustus een opvallende verschijning in onze duingebieden. Deze libellen worden op hun beurt tijdens hun trek gevolgd door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die gespecialiseerd zijn in de jacht op libellen en zwaluwen.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden.

De tweede helft van augustus is ook de periode dat we de meeste kans maken om in de ruigere graslanden van de duinweiden de prachtige, maar vrij zeldzame Tijgerspin aan te treffen.

In het braamstruweel zoeken we naar jonge Boomkikkertjes die enerzijds tussen de doornige vegetatie bescherming vinden, maar op de bladen ook de warmte van de zon & prooien zoeken.

Mogelijks verschijnen in de schrale, vochtige duinpannen ook de eerste echte nazomerbloeiers van het gebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan.

Wandelen
Natuur