Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in 'de Zwinduinen' (inschrijving verplicht) - 11 sep

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
11.09.2022 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: Nazomerse natuur in een gevarieerd duingebied.

Praktisch: voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

Dit prachtige 222 ha grote duingebied met zowel duingraslanden van het vochtige & droge type is met z’n halfwilde grote grazers, typische nazomerbloeiers en variërend landschap ook in de nazomer een echte aanrader.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan. Vooral de prachtige Paardenbijter is vanaf de tweede helft van augustus tot ver in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden, jagend langs de bosrand en het duinstruweel op allerhande vliegende insecten. De libellen worden op hun trek gevolgd door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die jacht op hen maken.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper zijn in deze periode nog op trek naar het zuiden en foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden. Uiteraard maken we ook een goede kans om een van de residentiële Buizerds te zien jagen in het gebied.

En als het weer een beetje mee zit, zien we in deze periode ook jonge Boomkikkertjes zonnen in het braamstruweel.

Mogelijks vinden we ook de echte nazomerbloeiers van het duingebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan.

Wandelen
Natuur