Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in de Zwinduinen (met inschrijving)

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
17.09.2023 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Nazomerse natuur in een gevarieerd duingebied.

Dit prachtige 222 ha grote duingebied met zowel duingraslanden van het vochtige & droge type is met z’n halfwilde grote grazers, typische nazomerbloeiers en variërend landschap ook in de nazomer een echte aanrader.

Het duin met nog talrijke bloeiende planten gonst van het leven. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan. Vooral de prachtige Paardenbijter is vanaf de tweede helft van augustus tot ver in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden, jagend langs de bosrand en het duinstruweel op allerhande vliegende insecten. De libellen worden op hun trek gevolgd door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die jacht op hen maken. En in deze periode maken we in de ruigere duingraslanden ook een goede kans op de prachtige tijgerspin.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper zijn in deze periode nog op trek naar het zuiden en foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden. Uiteraard maken we ook een goede kans om een van de residentiële Buizerds te zien jagen in het gebied.

En als het weer een beetje mee zit, zonnen jonge Boomkikkertjes op de bladen In het braamstruweel, die in de doornige vegetatie bescherming vinden, maar ook prooi zoeken.

Mogelijks vinden we ook de echte nazomerbloeiers van het duingebied, zoals Parnassia en Slanke duingentiaan.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk voor 22 uur de dag voor de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht.

Wandelen
Natuur