Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het 'Directeur Generaal Willemspark'

Hoek Zeedijk Heist en Parkstraat
Zeedijk-Heist 299
,
8300 Knokke-Heist
19.07.2022 - 19:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: De rijke flora van grijze duinen en schraalgraslanden

Praktisch: voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

De buitenduinen van het Dir. Gen. Willemspark bestaan uit een fossiele zeereep en gefixeerde duingraslanden, afgewisseld met opslag van Witte abeel, Rimpelroos, Duindoorn & Wilde liguster. Ze zijn heel interessant voor hun vegetatie met vrij zeldzame soorten als Zeewinde, Wit vetkruid, Kruipend stalkruid en Gewone vleugeltjesbloem. Dit zijn typische soorten van wat oudere schrale duingraslanden en duinpannen.

Maar uiteraard treffen we er ook de algemenere soorten van schrale duingraslanden aan, zoals Geel walstro, Groot duinsterretjesmos, Duinreigersbek, Jacobskruiskruid, Grote teunisbloem, Grote zandkool & Veldhondstong.

In de overgang naar het duinbos treffen we soorten als Grijskruid en Avondkoekoeksbloem.

De bloemenweelde trekt in deze periode ook tal van insecten als vlinders, zweefvliegen en hommels aan. De laatste jaren is in de open zandige stukken ook de eerder zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan in het duin opgedoken, een algemener wordende soort die waarschijnlijk profiteert van de klimaatopwarming.

Tegen de avond beginnen een aantal vogels nog even hun zang aan te heffen zoals Roodborst, Winterkoning en Tjiftjaf en uiteraard kijken we ook uit naar aanwezige spechten, zoals de Grote bonte & Groene specht.

Wandelen
Natuur