Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het duingebied 'Park 58'

Hoofdingang Park 58 (onder pergola) Elizabetlaan
Elizabetlaan 224
,
8300 Knokke-Heist
05.07.2022 - 10:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: Een floristisch pareltje aan de Oostkust in volle bloei.

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

Juli - augustus zijn de hoogbloeimaanden van de schrale, droge duingraslanden. Een bezoek aan dit pareltje onder dit type biotoop loont tijdens de zomermaanden dan ook steeds de moeite. Het deel van het duingebiedje vlakbij de startplaats bestaat grotendeels uit vrij recent opengemaakt & hersteld duinlandschap naar een beheersplan die destijds grotendeels werd opgesteld door de natuurgids van dienst.

Het maaibeheer die nu volgt, bepaalt in grote mate welke soorten we in dat oude parkgedeelte krijgen.

Het zijn evenwel de oude in stand gehouden duingraslanden van weleer, type middeloud duin, die de rijkste duinflora kennen. In deze duingranslanden treffen we naast de algemenere soorten van dit type schraal grasland ook tal van zeldzamere soorten als Grote tijm, Kegelsilene, Nachtsilene, Wit vetkruid, Duinruit, Glad walstro; Walstrobremraap en soms Geel zonneroosje en Gewone vleugeltjesbloem, twee soorten die we hier niet alle jaren aantreffen, maar sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.

Uiteraard hebben we tijdens deze wandeling ook aandacht voor de talrijke insekten die in de bloemenrijke graslanden aanwezig zijn en bij zonnig weer volop actief zijn, zoals tal van vlinder- en zweefvliegsoorten.

En in het gebied zijn ook een aantal zangvogels aanwezig, , zoals Roodborst, Zwartkop, Winterkoning, Zanglijster en Merel, die zich af en toe laten horen om hun territoriumafbakening te bevestigen. Ook Grote bonte specht en Groene specht zijn vaste bewoners van dit duingebiedje.

Wandelen
Natuur