Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het duingebied 'Park 58' (met inschrijving) - 29 mei

Hoofdingang Park 58 (onder pergola) Elizabetlaan
Elizabetlaan 224
,
8300 Knokke-Heist
29.05.2023 - 09:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Lentebloeiers in schrale duingraslanden.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk voor 22 uur de dag voor de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht.

Park 58 is als tezamen met de roughs van de golf van Knokke enig resterend middeloud duin aan de oostkust één van de floristische pareltjes van onze Oostkust. Nu, in volle lente, staan de typische lentebloeiers van het duin volop in bloei, waaronder enkele zeldzaamheden als Kegelsilene, Nachtsilene, Kuifhyacint, Zandmuur, Zandhoornbloem, Kandelaartje en mogelijks zelfs reeds het zeer zeldzame Geel zonneroosje. Maar uiteraard treffen we er ook de algemenere typische soorten van schrale, droge duingraslanden aan als Akkerhoornbloem, Muurpeper, Vogelwikke, Duinreigersbek, Gewone ereprijs & Veldereprijs.

In het kader van het beheerplan zijn in de destijds als bos aangeplante parkgedeelten, vooral de exoten gekapt en worden deze percelen gedeeltelijk opnieuw omgevormd tot een mozaïek van duingrasland en duinstruweel.

Intussen zijn ook de zomergasten onder de zangvogels gearriveerd en maken we naast Tjiftjaf, Fitis, Roodborst, Winterkoning ook kans op soorten als Grasmus, Zwartkop en Tuinfluiter die heel eventjes hun zang laten horen.

En het duingebiedje gonst ook van het insectenleven. Talrijke hommels, zweefvliegen, honingbijen en een aantal vlindersoorten, zoals Bont zandoogje, Gehakkelde aurelia, Dagpauwoog, Atalanta, de zeldzaam geworden Kleine vos & de 3 soorten algemeenste witjes zoeken de bloeiende planten op voor de aanwezige nectar.

Wandelen
Natuur