Natuurexploratie: geleide natuurwandeling in het natuurreservaat 'Sashul'

Kleine vuurtorentje einde Zeedijk Heist
Zeedijk-Heist 64
,
8300 Knokke-Heist
03.07.2022 - 14:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: Zomer in Sashul: de rijke flora van schrale zandgronden en de broedvogels

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur. Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de oude bermen heerst er een microklimaat. De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van schrale duingraslanden. Naast de algemenere soorten vinden we er ook talrijke zeldzaamheden van het vochtige milieu als Fraai duizendguldenkruid, Moeraswespenorchis, Aardbeiklaver, Ruw walstro & Zompvergeet-mij-nietje. In de droge duingedeelten vinden we ondermeer zeldzaamheden als Geelhartje en als we veel geluk hebben het superzeldzame Blauw walstro.

De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insekten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein. We treffen er dan ook veel vlinders, hommels & libellen; zoals icarusblauwtje, het zeldzame Hooibeestje, Oranje & Bruin zandoogje, diverse heidelibellen en soms Gewone oeverlibel en de grote Keizerlibel.

Het duinstruweel wordt bewoond door vogeltjes als Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Grote bonte & Groene specht en Cetti's zanger.

Wandelen
Natuur