Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' - 8 okt

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
08.10.2023 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Nazomerse natuur en intrede van de herfst in een gevarieerd duingebied.

Langzaamaan begint in dit prachtige 222 ha grote duingebied de nazomer over te gaan in de herfst. Dit wordt een boeiende ontdekkingstocht dwars door het afwisselende landschap met zowel vochtige als droge duingraslanden, duinstruweel, duinbos en zeereepduin op zoek naar de typische nazomer- en eerste typische herfstfenomenen. Zo zijn er nog een flink aantal bloeiende planten, zoals algemenere soorten als Zwart knoopkruid, Kleine leeuwentand, Klein streepzaad, Zeepkruid, Watermunt, Brunel en de zeldzamere duizendguldenkruiden en Sierlijke vetmuur. Maar ook voor de uiterst zeldzame nazomerbloeier van de vochtige duinpannen, de Slanke duingentiaan, is het nu nog een van de typische bloeimaanden. Bovendien zijn er ook nog wat libellen waar te nemen, zoals diverse soorten heidelibel en vooral de prachtige Paardenbijter is in de nazomer een opvallende verschijning in onze duingebieden, jagend langs de bosrand en het duinstruweel op allerhande vliegende insecten. Maar in deze periode zijn normaal ook heel wat doortrekkende zangvogels in het duin aanwezig. Het dichte duinstruweel biedt ideale bescherming om te rusten en is bovendien voedselrijk met de talrijke vlier- en braambessen, zodat ze voldoende kracht kunnen op doen om hun tocht naar het zuiden verder te zetten. Ook het aantal roofvogels, zoals Sperwer en Buizerd, neemt toe in het duin met uit het noorden afkomstige overwinteraars en ook doortrekkende roofvogels. En indien de weersomstandigheden geschikt zijn, kijken we uiteraard ook uit naar de diverse paddenstoelsoorten, waaronder de vrij zeldzame wasplaten, waarvan de Zwartwordende wasplaat het algemeenst is. Maar ook diverse stuifzwammen en inktzwammen vinden we in deze periode bij geschikt weer volop in de duingraslanden. Mogelijks vinden we ook typische en zeldzamere soorten van het blanke duin zoals Zandtulpje, Duinstinkzwam en Zeeduinchampignon. En als het weer een beetje mee zit, is dit zowat de laatste kans om vòòr het intreden van de winter ook nog jonge Boomkikkertjes in het braamstruweel te zien zonnen. Ook een ontmoeting met de diverse halfwilde grote grazers, zoals de Konikspaarden, Schotse hooglanders, Shetlandpony’s en Duingeiten is voor groot en klein een leuke en indrukwekkende ervaring.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtig najaar mogelijks laarzen noodzakeliljk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur