Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' - 3 dec

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
03.12.2023 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Winterperikelen in het duin...

Tijdens het winterhalfjaar en normale wintertemperaturen vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van hoofdzakelijk duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals Spreeuw, Kramsvogel en Koperwiek. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van deze laatste twee overwinterende lijsterachtigen bij ons in de duinen. Ook het ijlere bladerdak van het duinbosgedeelte maakt het makkelijker om vogels zoals diverse spechtensoorten en Gaai waar te nemen. De mezen verkiezen om in het winterhalfjaar in gemengde groepen rond te trekken op zoek naar insecten en hun larven. Safety in numbers. Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels. Uiteraard maken we ook een zeer grote kans op het zien van exemplaren van de steeds aanwezige Buizerd. En ook een ontmoeting met de aanwezige grote grazers, zoals de Koniks en de Schotse hooglanders blijft altijd een indrukwekkende ervaring. Is de winter eerder zacht kunnen we ook nog een aantal paddenstoelen terugvinden, zoals de Gesteelde stuifbal, Parelstuifzwam, Zwartwitte veldridder en Gele trilzwam. Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden Indien vochtig najaar en winter laarzen noodzakelijk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur