Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' - 27 dec

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
27.12.2023 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Het wintert in het duin.

Tijdens het winterhalfjaar vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van vooral duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals Kramsvogel, Koperwiek en Spreeuw. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van vooral de noordelijke lijsterachtigen die bij ons in de duinen aanwezig zijn. Ook gemengde groepjes mezen, bestaande uit Kool- en Pimpelmezen soms aangevuld met een groepje Staartmezen, trekken foeragerend door het duin. Maar we kijken ook uit naar Grote bonte en Groene specht, allerhande vinkachtigen, zoals Putter, Groenling, Vink, maar ook de veel zeldzamere typische wintersoort, de Keep. Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels. Uiteraard is ook de Buizerd als jaarvogel in de Zwinduinen tijdens de winter met een flink aantal exemplaren aanwezig. Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten. Ook hier geldt, hoe strenger de winter in het noorden hoe meer Houtsnippen in onze duinen overwinteren en hoe groter de kans op een waarneming. En bij avondval maken we ook een kansje op een ontmoeting met een van de aanwezige uilen, zoals Bosuil of Ransuil.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden Indien vochtig najaar en winter laarzen noodzakelijk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur