Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' - 21 jan

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
21.01.2024 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Overwinteraars in het duin: over mezen, Kramsvogels, Koperwieken, Houtsnippen…

Tijdens deze geleide natuurwandeling maken we een uitgebreide tocht dwars door de verschillende duinbiotopen van de Zwinduinen. In het duinstruweel van de buitenduinen kijken we uit naar eventuele overwinterende Kramsvogels, Koperwieken en Spreeuwen. Maar ook gemengde groepjes mezen trekken nu door de duinen op zoek naar allerhande eetbaars verborgen achter schors. Aan de grotere duinplassen treffen we mogelijks eendachtigen aan, zoals Kuifeend, Smient, Slobeend of Wintertaling en reigerachtigen zoals Blauwe reiger en eventueel Kleine zilverreiger als de winter niet te streng is. In de duinweiden zijn soms ook groepen Brandgans aanwezig. Vooral bij wat mooier weer en niet te veel wind, is ook een ontmoeting met één van de overwinterende buizerds of een Sperwer of Havik niet uitgesloten. In de schrale buitenduingraslanden vinden we ook korstmossen en enkele stuifzwammen, zoals Gesteelde stuifbal of de restanten van Ruitjesbovist. Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling hopen we dan ook één of meerdere van deze schuwe vogels met verborgen leefwijze te zien uitvliegen. En met de vroege avondval maken we mogelijks zelfs kans op een jagende Bos- of Ransuil, die net z’n dagschuilplaats verlaten heeft.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Bij vochtig winterweer laarzen mogelijks noodzakeliljk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur