Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen'

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
10.03.2024 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Over spechten, doortrekkende zangvogels en vroege voorjaarsbloeiers.

De vroege lente is de ideale periode om in het duin en duinbos een aantal vogelsoorten waar te nemen. Zolang er nog niet te veel bladeren aan de bomen zijn, is het veel makkelijker om bv. spechten te zien. Met hun geroffel en roep bakenen ze nu reeds hun territorium af. Net als trouwens jaarvogels als Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Kool- en Pimpelmees die bij de warmte van het eerste lentezonnetje hun zang aanvatten om hun territorium af te bakenen. Maar ook de eerste vroege zomergasten en doortrekkers als Boomleeuwerik en mogelijks Roodborsttapuit en Witte kwikstaart kunnen reeds in het gebied aanwezig zijn. De natuur is in lentestemming. We maken ook een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als Buizerd en Sperwer die in dit prachtige duingebied vertoeven en broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, kunnen Buizerds het lentegevoel krijgen en de balts aanvatten. Indien geen al te koude nachten zijn de Gewone pad en Bruine kikker volop actief in en rond de poelen. Bij gunstige weersomstandigheden kan vanaf de tweede helft van februari de paring immers gestart zijn en dan mogen we nu ook reeds de eerste dril in de poelen verwachten. Ook de eerste voorjaarsbloeiertjes hebben hun bloempjes geopend en geven de vegetatie hun eerste lentekleurtjes. We kijken uit naar Zandhoornbloem, Gewone & Vogelmuur, Speenkruid, Vroegeling, Kleine veldkers, Klimopereprijs en de eerste Maartse viooltjes met hun prachtige donkerpaarse bloempjes. En zodra de eerste bloempjes er zijn, merken we ook de eerste insecten op. Vooral hommelkoninginnen en mogelijks enkele zweefvliegsoorten, evenals vlindersoorten zoals Dagpauwoog & de zeldzaam geworden Kleine vos, verschijnen op zoek naar de eerste nectar. Kortom, de natuur is uit haar winterslaap ontwaakt.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter/voorjaar laarzen noodzakeliljk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur