Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen'

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
04.04.2024 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Voorjaarsbloeiers, zangvogels en doortrekkers van het duin en duinbos.

De lente is in het land. Voorjaarsbloeiers als Klimopereprijs, Grote ereprijs, Kleine veldkers, Vogelmuur, Kandelaartje en de zeldzame Wilde narcis staan in volle bloei. Afhankelijk van het tijdstip van de eerste lentewarmte in het duin en de temperatuur kan ook Kluwenhoornbloem en het zeldzaam geworden Maarts viooltje reeds of nog8 in bloei staan. Ook de zangvogeltrek begint duidelijk op gang te komen en naast de reeds eerder gearriveerde Tjiftjaf, mogen we nu ook Fitis en de eerste doortrekkende Zwartkoppen verwachten. In de buitenduinen kunnen ook de eerste Sprinkhaanzangers reeds bezig zijn met het afbakenen van hun territorium met hun ratelende zang. Bovendien zet het warmere weer de vogels aan tot het afbakenen en verdedigen van hun territorium. Roodborst, Winterkoning, Koolmees en Pimpelmees, maar ook de spechten laten zich in deze periode op merken. En als ook dit jaar de Boomleeuwerik opnieuw in het gebied broedt, horen we nu ook de welluidende zang van deze toch wel zeldzamere soort. Ook voor de uiterst zeldzame Beflijster is april de doortrekmaand bij uitstek door onze duinen. Dus wie weet… Rond de grotere duinpoelen in de duinweiden foerageren ook doortrekkende steltlopers als Kemphaan en Witgatje. Maar ook grote soorten als Lepelaar en de vrij zeldzame Purperreiger zijn in deze periode op doortrek. Voor de Lepelaar is april zelfs de belangrijkste doortrekmaand. Ook de amfibieën zijn met de warmere nachttemperaturen intussen opnieuw actief, zodat we in de duinpoelen mogelijks ook clusters kikkerdril en snoeren paddendril kunnen aantreffen.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter/voorjaar laarzen noodzakeliljk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur