Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling langs de Damse Vaart (met inschrijving)

Brug Damse Vaart bij Hoeke (Kruispunt Damse Vaart-Noord en Oude Westkapellestraat)
8340 Hoeke
27.05.2023 - 09:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Flora & broedvogels van kanaal en bermen.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk voor 22 uur de dag voor de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht.

Een morgenwandeling langs de pittoreske Damse vaart met z'n statige bomenrijen van Canadapopulieren met aandacht voor plantengroei en vogelleven. Het stukje Damse Vaart tussen Hoeke en Sluis is qua flora echt wel een pareltje met enkele zeldzamere soorten die we in onze regio nagenoeg enkel daar kunnen aantreffen zoals Kattedoorn en Paarse schubwortel, ook al zitten we voor deze laatste wel helemaal op het einde van de bloeiperiode. Maar we vinden er sommige jaren ook andere leuke soorten als Grote muur, Gevlekte rupsklaver en Bijenorchis. En natuurlijk kleuren ook veel algemenere soorten de bermen en oevers, zoals vooral Fluitekruid, Zevenblad, Gele lis, Gele plomp en nog veel meer.

Maar ook het vaartbiotoop met z'n rietkragen en hoge populierenrijen is qua vogels vrij interessant met broedvogels als Fuut, Rietzanger, Kleine karekiet, Meerkoet, Waterhoen en Ooievaar. Fuut en Meerkoet zitten deze periode van het jaar met reeds flink uit de kluiten gewassen jongen, ook al kunnen vooral Meerkoet & Waterhoen reeds met kleine pulli van een tweede legsel zitten. Maar zelfs de in onze regio uiterst zeldzame Wielewaal komt hier nog voor als broedvogel. Dit is een van de laatste plaatsen in onze regio waar we deze zuidelijk ogende soort nog aantreffen. Met een beetje geluk horen we de prachtige roep bij z'n territoriumafbakening. Maar ook algemenere soorten als Koekoek, Grasmus, Zwartkop, Groenling, Fazant, Visdief, Witte en Gele kwikstaart, Boomkruiper zijn hier meestal waar te nemen. En in de omliggende weilanden jaagt zowel Buizerd, Torenvalk als de veel zeldzamere Bruine kiekendief.

Wandelen
Natuur