Natuurexploratie: Geleide natuuurwandeling in de 'Sashul' (inschrijving verplicht)

Kleine vuurtorentje einde Zeedijk Heist
Zeedijk-Heist 64
,
8300 Knokke-Heist
19.08.2022 - 09:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: Vroege ochtendvogels: Een foerageer- en rustgebied voor doortrekkers.

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

In dit tussen dijken ingesloten gebied met een microklimaat treffen we nog heel wat planten van het duinmilieu in bloei. In de tijdens de winter vochtige stukken duingrasland staat nu Watermunt, Heelblaadjes, Wolfspoot, Rode & Stijve ogentroost & Gewone brunel nog volop in bloei. In de droge schrale graslanden vinden we zeldzaamheden als het kalkminnende Geelhartje, maar uiteraard ook algemenere soorten als Echt bittterkruid, Vogelwikke, St. Janskruid, Kleine leeuwetand, Rolklaver, de prachtig bloeiende en nectarrijke Speerdistel, Dubbelkelk en Grote kaardebol.

Het spreekt voor zich dat een dergelijkl grote bloemenrijkdom een enorme insectenrijkdom herbergt, waaronder veel vlindersoorten. We treffen er vooral Icarusblauwtje en diverse zandoogjes en witjes, maar ook het vrij zeldzame Vuurvlindertje en zelfs Bruin blauwtje. Maar ook zweefvliegen, bijen en hommels zijn in het gebied aanwezig.

Tijdens de nazomertrek vertoeven ook dikwijls doortrekkende zangvogeltjes in dit gebied, die zich te goed doen aan de zoete bessen van vlier en braam of de rijke insectenweelde. Maar ook een aantal vogelsoorten zijn tijdens het volledige jaar aanwezig, zoals de Grote bonte en Groene specht en Cetti’s zanger.

Het microklimaat van dit gebied lokt ondermeer ook doortrekkende libellen aan, zoals de Bruinrode heidelibel en de prachtige Paardenbijter, die hier langs de boom- en struikrijen jaagt op de talrijk aanwezige insecten. Op hun beurt lokken deze grotere libellensoorten hun eigen belagers naar dit gebied zoals de Boomvalk, die in de nazomer gespecialiseerd is in de jacht op libellen en deze ook op hun trek volgt.

Wandelen
Natuur