Natuurexploratie: Geleide wandeling in 'de Baai van Heist' (inschrijving verplicht)

Kleine vuurtorentje einde Zeedijk Heist
Zeedijk-Heist 64
,
8300 Knokke-Heist
03.08.2022 - 19:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: Avondrust in het zomerse slik en schor.

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

We bekijken vooral de vegetatie van de aangroeiende jonge duinen en het embryonale duin, slik en schorre. Augustus is nog steeds de hoofdbloeiperiode van de schorre, maar met de klimaatverandering merken we wel dat o.m. Lamsoor steeds vroeger in bloei komt.

In deze periode staan ook de embryonale duinen in volle bloei met onder andere de prachtige en vrij zeldzame Blauwe zeedistel, evenals de al even zeldzame Zeewolfsmelk. In de Baai van Heist zijn deze twee soorten evenwel vrij abundant aanwezig. De schorre kleurt hier en daar dan weer paars door het bloeiende Lamsoor. Op het strand aan de voet van de embryonale duinen vinden we de typische initiële duinvormers als Zeepostelen, Zeeraket en Stekend loogkruid. Zo ontdekken we de volledige evolutie van jonge duinen, die een natuurlijke kustverdediging vormen.

Met de avondval komen de Grote en Kleine Teunisbloem volop in hun nachtelijke bloei, rekenend op nachtvlinders voor hun bestuiving. We kijken tijdens het laatste deel van de wandeling dus ook uit naar eventueel aanwezige nachtvlinders en onder meer ook de prachtige rupsen en/of imago’s van de uiterst zeldzame Wolfsmelkpijlstaart, die aan de kust hoofdzakelijk de Zeewolfsmelk opzoekt.

Uiteraard hebben we ook aandacht voor eventuele, eerste doortrekkende steltlopers die reeds op terugtocht zijn uit hun broedgebieden in het hoge noorden naar het zuiden, zoals de Regenwulp, en eventueel langs het laagstrand foerageren, tesamen met de steeds aanwezige Scholeksters.

Wandelen
Natuur