Natuurexploratie: Geleide wandeling in 'de Kleiputten van Heist' (inschrijving verplicht)

Einde Parking Gustave Van Nieuwenhuysestraat (Tussen Kleiputten & Sashul) Te Heist.
Gustave Van Nieuwenhuysestraat
,
8300 Knokke-Heist
17.08.2022 - 09:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: De flora en bewoners van een rietmoeras.

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

De Kleiputten van Heist bestaan hoofdzakelijk uit laaggelegen weilanden met oude kleiputten die door de natuur grotendeels omgevormd zijn tot rietmoeras. De oude spoorwegberm naar Zeebrugge kent dan weer een rijke bermflora, die door zijn zuidgerichte helling ook aantrekkelijk is voor insekten. Nectarrijke planten als Koninginnekruid en diverse distelssoorten worden druk bezocht door tal van vlindersoorten, zweefvliegen en hommels. In deze periode treffen we vooral veel Icarusblauwtje, de 3 soorten zandoogjes en Atalanta. En ook de prachtige Koningskaars en de Grote teunisbloem staan in deze periode nog in bloei. Gewone oeverlibel en Paardenbijter jagen op de talrijke insekten en ook diverse soorten heidelibel en waterjuffers frequenteren het gebied.

In de rietkragen en rietvelden zijn Kleine karekiet, Rietzanger en Rietgors, die in dit gebied gebroed hebben nog aanwezig met hun uitgevlogen jongen. En ook de Roodborsttapuit & Cetti’s zange zijn vaste broedvogels in dit gebied.

Bij de plassen foerageren bleshoenders, eenden, ganzen en doortrekkende steltlopers als Tureluur, Groenpootruiter, Witgatje, Oeverloper en soms zelfs Kemphaan. Langs de kanalen jagen dikwijls Visdiefjes die op het sterneneiland in de voorhaven gebroed hebben. En op de Isabellavaart die het natuurgebied doorsnijdt, maken we kans op Dodaars en Kuifeend. En als we veel geluk hebben, zien we de Bruine kiekendief, die als jachtterrein dergelijke rietgebieden prefereert, laag over het riet zweven.

Wandelen
Natuur