Natuurexploratie: Geleide wandeling in de Zwinduinen (inschrijving verplicht) - 31 jul

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
31.07.2022 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: Zomerse natuur rond duin en plas.

Praktisch: voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

Het 222 ha grote duingebied de Zwinduinen heeft nu nog talrijke bloeiende planten en gonst van het leven. We vinden er de vrij zeldzame vegetatie van zowel vochtige duingraslanden en duinweiden, als van de zeer droge duingraslanden van de buitenduinen. Vlinders, zweefvliegen en bijen bezoeken de nectarrijke bloemen, terwijl rupsen zich te goed doen aan de planten zelf. Tijdens het zomerhalfjaar treffen we ook talrijke sprinkhanen aan, zoals de prachtige Grote groene sabelsprinkhaan die in de ruigere grasvegetatie aanwezig is & de vrij zeldzame Blauwvleugelsprinkhaan die typisch is voor de schrale zandgronden & mosduinvegetatie.

Op warme, zonnige dagen zitten in het braamstruweel aan de duinbosrand juveniele Boomkikkertjes door hun goede schutkleur bijna onvindbaar, te zonnen.

De talrijke poelen trekken in deze periode bovendien ook diverse soorten doortrekkende libellen aan, zoals de prachtige Paardenbijter, die op hun trek gevolgd worden door naar het zuiden trekkende Boomvalken, die in deze periode vooral jacht maken op allerhande glazenmakers. Ook de Gewone oeverlibel en de Grote keizerlibel zijn dikwijls jagend over het water aan te treffen.

Maar ook andere roofvogels en steltlopers zoals Witgatje, Groenpootruiter, Regenwulp en Oeverloper hebben hun trek naar het zuiden reeds aangevat en deze laatsten foerageren soms rond de poelen en in de duinweiden.

Wandelen
Natuur