Natuurexploratie: Geleide wandeling langs de Zwindijken in Nederland (met inschrijving)

Parking Duinweg Tussen Cadzand-Bad En Retranchement Bij Overgang Naar De Zwindijk
Duinweg
,
4524 Retranchement
Nederland
21.05.2023 - 14:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Broedvogels van de Zwinmonding en doortrekkende steltlopers en roofvogels.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. In dit gebied gidsen we met telescoop.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk voor 22 uur de dag voor de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht.

De dijken aan de Nederlandse kant van de Zwinuitbreiding geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en de uitgebreide Zwinvlakte. Tijdens deze wandeling kijken we vooral uit naar diverse soorten die in de buurt broeden of nog op doortrek zijn naar noordelijker gelegen broedgebieden en in de Zwingeul komen jagen, zoals Visdief, Dwergstern, Kleine zilverreiger, maar ook de prachtige Visarend. De zandplaten in dit gebied kunnen ook aantrekkelijk zijn voor soorten als Bontbek- en Strandplevier. Maar uiteraard zijn soorten als Scholekster, Tureluur en Bergeend nagenoeg altijd aanwezig in de schorre en slikplaten van de Zwinmonding.

Tot eind mei is het ook nog doortrekperiode voor een aantal steltlopers, zoals Rosse grutto, Krombek- & Drieteenstrandloper en vooral een aantal ruitersoorten als Groenpoot-, Bos- & Zwarte ruiter, die in dit rijke slikkengebied een gedekte tafel vinden, om hun energievoorraad aan te vullen, vooraleer ze doortrekken naar hun broedgebieden in het hoge noorden. En we maken ook nu nog kans op waarnemingen van Lepelaar, die tegenwoordig nagenoeg het jaar rond in de ruime Zwinregio aanwezig is.

Ook de vrij zeldzame Visarend, die evenwel elk voorjaar een korte periode in Het Zwin verblijft, is nu nog op doortrek en jaagt dan regelmatig in de Zwingeul. Maar ook roofvogelsoorten die voor dit gebied minder typisch zijn als Wespendief en Boomvalk zijn in deze periode volop op doortrek.

Langs de Zwindijken kijken we ook uit naar de typische vegetatie en eventuele zangvogels in het duinstruweel zoals Nachtegaal, Heggemus, Grasmus...

Wandelen
Natuur