Natuurexploratie: Geleide wandeling langs Retranchement & Willem-Leopoldspolder

Kiosk centrum Retranchement
Marktstraat 3-5
,
4525 AD Retranchement
Nederland
08.07.2022 - 14:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: De grote natuurrijkdom van de schrale graslanden en dijkbermen van de stadswallen.

Praktisch: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

We starten deze wandeling in de poldergraslanden aan de noordzijde van de stadswallen met een unieke plantengroei met zeldzaamheden als Oranje havikskruid, Zomerbitterling en Klavervreter. Maar we treffen er uiteraard ook algemenere soorten van dit biotoop aan als Aardbeiklaver, Rode, Witte & Rolklaver, Stijve & Rode ogentroost, Jacobskruiskruid & diverse soorten distels.

Vervolgens doen we een rondwandeling langs een deel van de dijken van de stadswallen zelf. Ook deze dijken kennen een typische vegetatie met zeldzaamheden als Kruisdistel, Gevlekte rupsklaver, Kattedoorn & zelfs Bokkenorchis. De rijke plantengroei in dit gebied, zorgt tevens voor een grote insectenrijkdom met talloze soorten vlinders, hommels, zweefvliegen en libellen.

De kleine landschapselementen van knotbomen & rijk gamma aan struiken versterken dit prachtige landschap.

De walgrachten met hun rietkragen zijn dan weer rijk aan vogelleven, zoals Rietzanger, Kleine karekiet, Waterhoen & Meerkoet. Maar ook tal van andere zangvogels zoals Zwartkop, Grasmus en Groene specht behoren tot de vaste bewoners van dit biotoop. En uiteraard kijken we ook uit naar de tegenwoordig uiterst zeldzame Zomertortel die hier nog met enkele broedkoppels aanwezig is. Evenwel schijnbaar een soort die jaarlijks nog in aantal afneemt.

Wandelen
Natuur
Activiteit voor kinderen