Natuurexploratie: Sashul - 4 jul

Kleine vuurtorentje einde Zeedijk Heist
Zeedijk-Heist 64
,
8300 Knokke-Heist
04.07.2024 - 14:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Zomer in Sashul: de rijke flora van schrale zandgronden en de broedvogels.

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur. Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de oude bermen heerst er een microklimaat. De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van schrale duingraslanden. Naast de algemenere soorten vinden we er ook talrijke zeldzaamheden van het vochtige milieu als Fraai duizendguldenkruid, Moeraswespenorchis, Aardbeiklaver, Ruw walstro & Zompvergeet-mij-nietje. In de droge duingedeelten vinden we ondermeer Geel walstro, Duinreigersbek, Kruipend stalkruid, St-Janskruid en zeldzaamheden als Geelhartje en als we veel geluk hebben het superzeldzame Blauw walstro, die hier sommige jaren te vinden is. Jammer genoeg treffen we hier op heden ook de exoot Bezemkruiskruid soms heel abundant aan. De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insecten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein. We treffen er dan ook veel vlinders, hommels & libellen; zoals Icarusblauwtje, het zeldzame Hooibeestje, Oranje, Bruin & Bont zandoogje, diverse heidelibellen en soms Gewone oeverlibel en de grote Keizerlibel. Het duinstruweel wordt bewoond door vogeltjes als Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Grote bonte & Groene specht en Cetti's zanger.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Afspraak: om 14:30 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje - Zeedijk nr. 64).

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).