Natuurexploratie: wandeling langs de dijken van de Zwinvlakte (inschrijving verplicht)

Parking Duinweg Tussen Cadzand-Bad En Retranchement Bij Overgang Naar De Zwindijk
Duinweg
,
4524 Retranchement
Nederland
25.08.2022 - 14:30
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Organisatie: Natuurexploratie – Info & inschrijving via www.natuurexploratie.be

Thema: Over de uitgebreide Zwinvlakte, de doortrekkende steltlopers & flora en fauna van de dijken.

Praktisch: voorinschrijving uiterlijk vòòr 22 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 519 101 of 0475 40 79 29

De nieuwe dijken aan de Nederlandse kant van het uitgebreide Zwin geven ons een kijk op de verbrede Zwinmonding en het uitgebreide Zwin met nieuwe broedvogeleilanden. Langs de dijken vinden we ook enkele plantensoorten typisch voor de hoogste hoogwaterlijn zoals Strandbiet & Strandmelde, maar ook soorten typisch voor schrale dijken, zoals Gevlekte rupsklaver.

Nu in de nazomer kijken we vooral uit naar eventueel pleisterende Grote sternen en Visdiefjes. Dit kunnen zowel doortrekkende exemplaren zijn als exemplaren die hier gebroed hebben.

Maar in de nazomer mogen we hier bij laag tij vooral tal van doortrekkende steltlopers verwachten, die in dergelijke voedselrijke gebieden even komen pleisteren, zoals de sierlijke Lepelaar, die in deze periode volop doortrekken, maar vooral ook Tureluur, Bontbekplevier, Kluut, Zilverplevier, Wulp, Regenwulp, Scholekster & Rosse grutto. Tevens zijn hier meestal ook enkele de pleisterende Kleine zilverreigers aanwezig. En als we heel veel geluk hebben zien we misschien zelfs de vrij zeldzame Visarend, die in de verbrede Zwinmonding een rijk gedekte tafel vindt en bij hoog water profiteert van de grotere vissoorten die de monding opzwemmen op zoek naar prooi. Augustus en september zijn de belangrijkste maanden voor terugtrek naar het zuiden voor deze soort. In deze periode is ook de terugtrek van een aantal zangvogels naar het zuiden zoals piepers, leeuweriken, kwikstaarten en Tapuit.

Wandelen
Natuur
Activiteit voor kinderen