Zwinbabbels: Koen Van Den Berghe - Roofdieren in opmars: nieuwe context, nieuwe uitdaging

Zwin Natuur Park
Graaf Leon Lippensdreef 8
,
8300 Knokke-Heist
09.12.2023 - 14:00
€ 14,00
Volwassene (€ 12 online, tot 1 dag voor je bezoek) - € 6 voor kinderen (6 - 17 jaar) - Kinderen jonger dan 6: gratis

Koen Van Den Berghe - Roofdieren in opmars : nieuwe context, nieuwe uitdagingen

Roofdieren zoals vossen en marterachtigen hebben altijd al in een speciale relatie tot de mens gestaan. Vanouds werden zij bejaagd en bestreden om reden van (al dan niet vermeende) 'schadelijkheid’. De meeste soorten werden daardoor zeer zeldzaam of raakten zelfs helemaal uitgeroeid in Vlaanderen. Vandaag genieten diezelfde soorten een zekere vorm van bescherming, maar ondertussen rijzen alweer klachten over schade van o.m. vossen en steenmarters. Als klap op de vuurpijl kregen we er onlangs zelfs de wolf ook bij.

Vlaanderen neemt, als één van de dichtst bevolkte regio’s van Europa, inderdaad een wel specifieke plaats in ten aanzien van de ‘klassieke problemen’ die mensen met roofdieren kunnen ervaren. Het gaat daarbij vaak over geroofd (klein)vee, en in het geval van de steenmarter ook over verschillende andere klachten zoals schade in gebouwen en aan auto’s. Jagers vrezen voor hun wild, natuurliefhebbers ervaren een waarneming van een roofdier dan weer als het summum van natuurbeleving.

In dit verhaal zijn dus verschillende belangen en interesses aan de orde. Tijd dus om hier enige klaarheid rond te scheppen. Tegelijk kijken we ook even naar de situatie van enkele andere soorten zoals de bunzing, de boommarter, de otter en de wilde kat. Koen Van Den Berge, als bioloog verbonden aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), doet reeds vele jaren onderzoek naar de roofdieren in Vlaanderen en komt zijn bevindingen toelichten. Nadien is gelegenheid tot vraagstelling.

De Zwinbabbels zijn inbegrepen in de toegangsprijs tot het park.

Natuur