Gouden Hoed 2024

×

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

De Gouden Hoed is een internationale cartoonwedstrijd, verbonden aan het Cartoonfestival Knokke-Heist, België.  Het festival is in 2024 aan z’n 63e editie toe en daarmee het oudste Cartoonfestival ter wereld.

Reglement

1. DEELNEMING

Alle personen met de leeftijd van minstens 18 jaar kunnen aan deze internationale wedstrijd deelnemen. Wie deelneemt aan deze wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen van het reglement en de beslissingen van de jury. De Belgische wetgeving inzake bedrijfsvoorheffing  op prijzen, gewonnen door buitenlandse deelnemers, is van kracht.
De deelname is gratis.
Deadline voor het indienen van de cartoons is op 31 december 2023.

2. DEFINITIE

Een cartoon is een humoristische tekening. Dit kan bijvoorbeeld een karikatuur van een bekend persoon, een persiflage van een actuele situatie of simpelweg een afbeelding van een komische situatie zijn. Deze cartoon kan bestaan uit één beeld of de vorm aannemen van een korte strip. Er worden géén bewegende beelden toegelaten.

3. THEMA

De deelnemers bepalen zelf het onderwerp van de inzendingen.

4. INZENDINGEN

a. Voorwaarden voor deelname
Maximum 5 inzendingen per persoon, zwart-wit of kleur. De cartoons mogen niet van tekst voorzien zijn. Tekeningen mogen ook digitaal gemaakt worden. Zij moeten vlak en niet geplooid verpakt zijn. Werken onder glas, ingekaderd of andere materialen worden niet in aanmerking genomen. De cartoons mogen nog niet in België tentoongesteld zijn of in het buitenland bekroond zijn.

b. Inzendingen
Kan zowel per post of digitaal ingezonden worden.
Er dient het inschrijvingsformulier ingevuld te worden via de website www.cartoonfestival.be .

Digitale inzendingen
Kan doorgestuurd worden na het invullen van het formulier op de website en het toevoegen van de cartoons. De benaming van uw cartoons bevatten: naam, voornaam, titel. De cartoons mogen de maximale afmeting van een A4 formaat (21 x 30 cm) hebben, op een resolutie van 300 dpi, in JPEG en TIFF formaat. Er moet een witte rand zijn van 2 cm.
 
Inzendingen per post
Zijn enkel mogelijk na het invullen van het formulier op de website en het formulier bij de zending te voegen. Beeldafmetingen (min. 21 x 30 cm) of (max. 30 x 42 cm). Er moet een witte rand zijn van 2 cm.
Op de achterzijde van elke cartoon moet vermeld worden: naam, voornaam en adres.
 
De deelname is ENKEL GELDIG indien wij uw formulier volledig ingevuld ontvangen.
De inzendingen gebeuren op kosten van de deelnemers. De geselecteerde cartoons worden voor de tentoonstelling ingekaderd met een passe-partout.

5. ORIGINALITEIT VAN DE WERKEN

De inzender blijft verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn werken. Discussies en eventuele vorderingen met betrekking tot alle vormen van plagiaat e.d. zijn ten laste van de inzender.

6. PATRIMONIALE RECHTEN

Door het feit van hun deelneming geven de deelnemers het recht aan de inrichtende vereniging om de inzendingen te gebruiken als promotie voor het “Internationaal Cartoonfestival” en de badstad Knokke-Heist (bv. cartoonboek, catalogus, publiciteit in de pers en andere media, afzonderlijk drukwerk zoals affiches, folders, enz., relatiegeschenk gemeentebestuur en/of organisatie cartoonfestival, kalender...).

7. JURY

Een professionele jury maakt uit de ontvangen inzendingen een selectie voor de tentoonstelling en kiest 10 genomineerden.
Deze selectie wordt nagezien op plagiaat waarna de jury kan beslissen om geselecteerden uit de selectie te halen.
De laureaten worden bekend gemaakt op de openingsdatum van het festival.

8. EIGENDOM INRICHTENDE VERENIGING

Alle geprinte/papieren werken worden eigendom van de inrichtende vereniging in relatie tot het Cartoonfestival. De werken worden maximum 2 jaar bewaard en kunnen op aanvraag, op eigen kosten terug gezonden worden.

9. CARTOONBOEK

In samenwerking met de Standaard Uitgeverij wordt een cartoonboek uitgegeven rekening houdende met de budgettaire en technische mogelijkheden. Geselecteerde deelnemers hebben recht op één exemplaar.
DEADLINE: 31.12.2023

10. PRIJZEN

  • Gouden Hoed 5.000 € *
  • Zilveren Hoed 2.000 € *
  • Bronzen Hoed 1.000 € *
  • Prijs van het Publiek 500 €

* De 3 laureaten worden uitgenodigd op de officiële opening, inbegrepen de reis + 1 overnachting in Knokke-Heist.

Productie
Gemeentebestuur Knokke-Heist
Cultuurhuis | Cultuur
Maxim Willemspad 1, 8300 Knokke-Heist
Tel: +32 50 63 04 30
E-mail: cartoonfestival [at] knokke-heist.be (subject: Gouden%20Hoed)