Het Zwin Natuurreservaat

Het Zwin is het belangrijkste schorre- en slikkengebied van België. Door werken kan tot in het najaar 2015 enkel de Zwinvlakte worden bezocht, niet het Provinciaal Natuurpark Zwin (het voormalige vogelpark). De Zwinvlakte is echter niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Parkeren kan tijdens de werken alleen in de Bronlaan of aan het Oosthoekplein. Aan het tijdelijk bemand info- en onthaalpunt aan het ZWIN natuurcentrum zijn er aangepaste toiletten, die echter nog niet werden gescreend.

De wandelroute Zwinduinen en -polders voor blinden en slechtzienden kreeg het label Groene Halte+ en is niet alleen goed bereikbaar met het openbaar vervoer, maar ook toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit, in het bijzonder voor blinden en slechtzienden.

Het grootste deel van het traject kan zowel door blinden en slechtzienden als door rolstoelgebruikers volledig zelfstandig afgelegd worden met behulp van de geleidenboorden, de braillebordjes en de audiogids, de gpx-track en/of de grootletterversie van de brochure die je gratis kan downloaden via deze link.

Aan de kruispunten en zitbanken zijn er markeringen aangebracht, omheiningen werden verplaatst en het pad heeft een afzonderlijke ondergrond. De maquette stelt de Zwinstreek voor met de zee, slikken, schorren en de polders. Door het niveauverschil kunnen blinden en slechtzienden zich een beeld vormen van hoe het gebied eruit ziet.

Opgelet voor de dwarsbalken onderweg (om fietsers tegen te houden) die weliswaar worden aangekondigd in de audioguide en in de brochure.
 

Graaf Leon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist
Telefoon:
+32 (0)50 60 70 86
Mail: info [at] zwin.be
Website: www.zwin.be