Maak de Bij Blij

Knokke-Heist doet het zelf al jaren zonder pesticiden op het openbaar domein. Nu willen we nog een stap verder gaan en ook de inwoners overtuigen om de tuin gifvrij te houden. Vanaf 1 januari 2021 zal het gebruik van pesticiden dan ook verboden zijn in privé-tuinen.

Beslissing gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Sinds 2014 vliegen er tot 500.000 honingbijen als mini-drones rond in Knokke-Heist. Zij werken mee aan een wetenschappelijk onderzoek dat wordt geleid door Beeodiversity. Driemaal per jaar wordt stuifmeel uit hun bijenkasten geanalyseerd op meer dan 500 parameters. Zo weten wij welk stuifmeel de bijen verzamelen, welke zware metalen ze meebrengen en welke pesticiden er gebruikt worden in onze gemeente. Het aantal en de soorten pesticiden die de bijen binnenbrengen variëren. In 2016 waren dat 13 soorten, in 2017 12 soorten, in 2018 7 soorten en in 2019 was er terug een stijging naar 10 soorten. Sommige zijn in geringe hoeveelheid, andere overschrijden ruimschoots de toegelaten norm en nog andere zijn helemaal verboden stoffen.

WAT ZEGT DE HOGERE WETGEVING?

Onze openbare diensten werken sinds 1 januari 2015 volledig zonder pesticiden. Sinds 1 januari 2020 mogen ook particulieren geen synthetische herbiciden meer gebruiken in hun tuin, oprit of terras.

WAT ZEGGEN ONZE INWONERS?

Het Gemeentebestuur vroeg zich af hoe haar inwoners hier nu mee omgaan. We deden een bevraging en kregen 103 antwoorden binnen. Hieruit blijkt dat 91% van de deelnemers bewust is van het feit dat het gebruik van bepaalde pesticiden verboden is voor de niet-professionele gebruiker. Maar slechts 33% van de deelnemers geeft aan geen producten meer te gebruiken. Vervolgens deden we een bevraging bij de tuinaannemers. 76% pakt de tuinproblemen bij hun klanten aan met chemische bestrijdingsmiddelen. Meestal is dit op uitdrukkelijke vraag van de klant.

Het is onthutsend vast te stellen hoe vanzelfsprekend het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen nog steeds is voor veel mensen. Het gebruik is dusdanig ingeburgerd, dat zelden nagedacht wordt over de negatieve gevolgen ervan of over de alternatieven. Ze bedreigen ons leefmilieu en de gezondheid van elk van ons. Zes jaar wetenschappelijk onderzoek in onze gemeente maakt duidelijk dat we nog een stapje verder moeten gaan.

PESTICIDEN ZIJN GEEN BIJ-ZAAK.

Het Gemeentebestuur heeft bij opmaak van haar meerjarenplan 2020-2025 vastgelegd dat ze grote stappen wil zetten om de biodiversiteit sterk te verhogen. Dit wil ze doen door het pesticiden verbruik sterk te verminderen en zich verder in te zetten als bijenvriendelijke gemeente. Via de gemeentelijke politieverordening is vanaf 1 januari 2021 het gebruik van pesticiden verboden, met uitzondering van de professionele land –en tuinbouw. Uitzonderingen hierop zijn enkel mogelijk met toestemming van de burgemeester.

 

MEER INFO

Dienst milieu, natuur & landbouw:

Alfred Verweeplein 1
8300 Knokke-Heist
T. 050 630 198

bijen [at] knokke-heist.be