Reglement toekennen en gebruik waardebon

Met een waardebon bedankt Knokke-Heist de inwoners en tweedeverblijvers voor hun geduld tijdens de corona-lockdown. Tegelijk geeft het gemeentebestuur de lokale handelaars en horeca een duwtje in de rug, want je kunt de bon enkel bij hen bijeen sparen en besteden.

Bekijk hier het reglement van deze waardebonactie.

Artikel 1. Doelstelling en toepassingsgebied

De coronacrisis heeft een grote impact op de omzet van onze lokale ondernemingen. De gemeente Knokke-Heist wenst een waardebon te lanceren als instrument om de lokale economie te stimuleren. Deze bon kan enkel lokaal aangewend worden en zorgt dus voor een lokale boost van bestedingen. De waardebon kan gebruikt worden als betaalmiddel bij de lokale handelaar en wordt toegekend aan de eigen inwoners, eigenaars van een tweede verblijf en kampeerders. Dit reglement regelt de uitgifte en bijhorende modaliteiten van de waardebon.

Artikel 2. Definities

§1. Tweede verblijf
Een tweede verblijf is een private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt. Dient niet tot hoofdverblijfplaats: een private woongelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters van Knokke-Heist op 1 januari van het jaar 2020. Worden beschouwd als tweede verblijf: - landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, optrekjes en alle vaste woonverblijven met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans of stacaravans en die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger; - een verblijf dat tegelijkertijd als woongelegenheid en voor de uitoefening van een beroepsactiviteit gebruikt wordt. Worden niet beschouwd als tweede verblijf: - de tenten, woonaanhangwagens en verplaatsbare caravans; - de woongelegenheid die werd opgenomen op een inventaris of register in het kader van de gemeentebelasting op woningen en/of gebouwen die beschouwd worden als onbewoonbaar, ongeschikt, onveilig, verwaarloosd, bouwvallig, leegstaand of onafgewerkt; - de woongelegenheid waarvan het huurcontract afgesloten werd op het einde van het jaar 2019 en waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister genoteerd wordt uiterlijk op 31 januari van het jaar 2020; - de woongelegenheid waarvan de notariële akte verleden werd in 2019 en waarvoor een inschrijving in het bevolkingsregister genoteerd wordt uiterlijk op 31 januari van het jaar 2020; - de kamers die deel uitmaken van de uitbating van een logiesverstrekkend bedrijf;

§2. Eigen inwoner
De inwoner die op 1 januari 2020 ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Knokke-Heist.

§3. Kampeerder
Huurder van een vaste standplaats op een kampeerterrein. Onder kampeerterrein wordt verstaan het terrein waarop wordt gekampeerd door minstens tien personen tegelijk.

Artikel 3. Voorwaarden en bedrag

Er wordt maximaal één waardebon toegekend per domicilieadres voor eigen inwoners, per tweede verblijf en per standplaats op een kampeerterrein. De bon voor de eigenaar van een tweede verblijf wordt pas toegekend nadat de belasting op tweede verblijven aanslagjaar 2020 betaald werd. Aan de eigen inwoners wordt een waardebon toegekend van 1/3de van het besteedde bedrag van 4 juli 2020 tot en met 30 september 2020 bij de deelnemende handelaars. De waardebon bedraagt max. 150 euro. Aan de eigenaars van een tweede verblijf wordt een waardebon toegekend van 1/4de van het besteedde bedrag van 4 juli 2020 tot en met 30 september 2020 bij de deelnemende handelaars. De waardebon bedraagt maximaal 200 euro. Aan de kampeerder wordt een waardebon toegekend van 1/4de van het besteedde bedrag van 4 juli 2020 tot en met 30 september 2020 bij de deelnemende handelaars. De waardebon bedraagt max. 40 euro.

Artikel 4. Deelnemende handelaars

De waardebon kan enkel gebruikt worden bij lokale ondernemingen met een commerciële hoofdactiviteit in de sectoren detailhandel, horeca, voedingszaken en beauty en wellness. Lokale ondernemingen zijn ondernemingen met een fysieke vestiging in Knokke-Heist. Supermarkten en voedingszaken van meer dan 400 m2 zijn exclusief uitgesloten en pop-ups worden expliciet uitgesloten. Als supermarkt wordt beschouwd een zelfbedieningszaak met een ruim assortiment in food en non-food. Bij apotheken komt medicatie op voorschrift niet in aanmerking voor toekenning en besteding van punten. De deelname is gratis. Het gemeentebestuur draagt eveneens alle kosten voor het invoeren van de waardebon zoals IT-kosten en het produceren van de kaarten. Handelaars die zich inschrijven aanvaarden dit reglement en de hierin opgenomen voorwaarden. Zij engageren zich eveneens om de waardebon te aanvaarden. Uitschrijven, het wijzigen van gegevens en stopzetting van de zaak wordt onmiddellijk gemeld aan de dienst Lokale Economie. De gemeente kan een lijst met deelnemende handelaars publiceren op haar communicatiekanalen. Misbruik van het systeem zal gesanctioneerd worden met uitsluiting.

Artikel 5. Procedure

5.1 Gebruiker
De gemeente Knokke-Heist bezorgt elke inwoner, eigenaar van een tweede verblijf en kampeerder een kaart met QR code. De ontvanger van de kaart dient zich om veiligheidsredenen te registreren. Vanaf 4 juli 2020 t.e.m. 30 september 2020 kunnen punten gespaard worden door te spenderen in de fysieke vestiging van de deelnemende handelaars. De punten worden gespaard op basis van het aankoopbedrag. De registratie verloopt via de kaart of een volledig digitaal alternatief. De eerste week van oktober wordt het puntensaldo omgezet naar shoptegoed-punten. Nadien kunnen de shoptegoed-punten enkel gespendeerd worden bij de deelnemende handelaars tussen 12 oktober en 6 december 2020.

5.2 Handelaar
De handelaars kunnen zich inschrijven via het daartoe bestemde formulier. De inschrijving dient te gebeuren uiterlijk 31 juli 2020. De dienst Lokale Economie zal controleren of de handelaar voldoet aan de voorwaarden van het reglement. Een correcte inschrijving in het KBO is daarbij noodzakelijk. Vanaf 4 juli 2020 t.e.m. 30 september 2020 engageert de deelnemende handelaar zich om, op basis van het aankoopbedrag, punten toe te kennen aan de klant met een waardebon. Vanaf oktober en dit na het omzetten in shoptegoed-punten door het gemeentebestuur kan de waardebon dienen als een betaalmiddel voor de gedane aankopen van goederen in de fysieke vestiging. Hij is niet inwisselbaar voor contanten, een ander betaalmiddel of een cadeaubon van de handelszaak, zelfs niet gedeeltelijk. De aangesloten handelaar mag geen contanten teruggeven, indien de waarde van het aangekochte product lager zou zijn dan de waarde van de bon. Het is niet toegestaan verschillende waardebonnen te gebruiken voor éénzelfde aankoop. Vervallen bonnen kunnen niet worden omgeruild en evenmin worden aanvaard door de aangesloten handelaars. Maximaal twee weken na ontwaarding van de waardebon wordt de tegenwaarde van de gebruikte punten gestort op het door de handelaar opgegeven bankrekeningnummer.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de waardebon, noch aangesproken worden tot voldoening van de rechten voorzien in de artikelen 1649bis-octies van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking vanaf de beslissing van de goedkeuring door de gemeenteraad.