VISIE

Het culturele aanbod in Knokke-Heist is zeer divers. De gemeente is niet alleen een oord van traditie, maar ook een plek van vernieuwing en verbreding.

Knokke-Heist is een creatiestad die talentvolle kunstenaars aantrekt. Maar het is ook een gemeente van deelnemers: een gemeente die de participatie van de bevolking aan het culturele leven hoog in het vaandel heeft staan.

Kunst in publieke ruimte wil zeggen: alle plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek en die openbaar zijn. Die publieke ruimte is niet homogeen of eenvormig: ze bestaat uit specifieke plekken, stuk voor stuk ingebed in een buurt en een omgeving. Ook in onze visie op kunst in publieke ruimte staan er doelen voorop. Wij willen kunst niet in de publieke ruimte parachuteren, maar integreren, op een manier die betekenissen en ontmoetingen kan genereren. En dat willen we doen met participatie van de bewoners en gebruikers voor wie ze bedoeld zijn.

Wanneer is kunst in publieke ruimte "goede" kunst? Het volstaat niet om er een mooi, interessant of esthetisch uitdagend kunstwerk te droppen. Een ingreep is zinvoller als het kunstwerk relaties aanknoopt met de context waarin een plek is ingebed, met het geheugen van de plek, met de omliggende gebouwen, met de functies en praktijken waarvoor de plek gebruikt wordt, enzovoort.

Een plek, dat zijn ook de mensen die er wonen, werken, wandelen. Om artistieke kwaliteit te halen, moet het kunstwerk ook een verhouding aangaan met die levende gemeenschap van bewoners en gebruikers. Hoe die verhouding gekleurd wordt, is in elke situatie anders. Een blauwdruk is er niet. Voor elk project moet worden nagedacht over invalshoek, doelstellingen, werkwijze en partners: wat is mogelijk, wenselijk en noodzakelijk om het project een breed maatschappelijk draagvlak mee te geven?