Wedstrijdreglement 'Een dagje Knokke-Heist in je tuin'

Door de corona-maatregelen kunnen we nu jammer genoeg niet genieten van het mooie lenteweer in Knokke-Heist. Doe mee aan onze wedstrijd en beleef zo een dagje Knokke-Heist in je eigen tuin. Bovendien maak je kans op een fantastische prijs! 

HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

 • Doe Knokke-Heist na in je tuin en neem er een foto van.
 • Gebruik hierbij je creativiteit! Het mag zo gek, cliché, origineel zijn zoals je zelf wilt.
 • Volg ons account op Facebook (@KnokkeHeist) & Instagram (@myknokkeheist). 
 • Deel jouw foto op Facebook of Instagram.
  Voor Facebook -> reageer met jouw foto op onze Facebookpost
  Voor Instagram -> deel je foto op je feed en gebruik de #mykh en tag @myknokkeheist. Deelname geldt enkel als de foto op de feed van de deelnemer gepost wordt. Een foto op de story wordt niet gezien als geldige inzending. Zorg ook zeker dat jouw profiel openbaar staat, zodat we de foto kunnen vinden.

LOOPTIJD

Onderhavige wedstrijd begint te lopen van vrijdag 10 april 2020 (12u) en eindigt op vrijdag 1 mei 2020 (23u59). Inzendingen voor deze begindatum en beginuur en na deze einddatum en na dit einduur, worden niet in aanmerking genomen. De winnaars worden bekend gemaakt op woensdag 6 mei 2020.

DE WEDSTRIJDPRIJZEN

Er worden 3 winnaars gekozen die mogen genieten van een assortiment bij restaurant Vinum & Sensum.

 • Eerste prijs: een all-in 5-gangenmenu voor 2 personen (dranken inbegrepen). 1 persoon mag ook ‘s middags komen meehelpen in de keuken voor de voorbereidingen van die avond. Dit ter waarde van €250
 • Tweede prijs: een ‘wine & tapas-tasting’ voor 2 personen (4 glazen wijn en aangepaste tapas). Dit ter waarde van €100
 • Derde prijs: 2 glazen champagne met een assortiment oesters. Dit ter waarde van €60

Minderjarigen krijgen een non-alcoholisch alternatief voorgeschoteld. 

WEDSTRIJDVERLOOP

 • Een deelnemer is iemand die een foto ‘Een dagje Knokke-Heist in je tuin’ deelt op de sociale media-kanalen (Facebook of Instagram), conform met de voorwaarden.
 • De winnaars zijn degene met de foto waar de opdracht het best op is afgebeeld. Daarbij houdt de jury rekening met creativiteit, originaliteit en kwaliteit van de foto.
 • Een jury, bestaande uit 4 medewerkers van de dienst Toerisme en Marketing, kiezen de 3 winnaars en handelen daarbij onpartijdig. Hun familie en vrienden worden hiervan uitgesloten.

 • De winnaars worden persoonlijk verwittigd op woensdag 6 mei 2020. Indien de persoon binnen een week niet heeft gereageerd op het bericht, wordt iemand anders gekozen.
 • De deelnemende foto’s kunnen geplaatst worden op de online en offline kanalen in beheer van de gemeente Knokke-Heist. 

 • De wedstrijdprijzen kunnen niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Ze zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.
 • In het geval van onregelmatigheden - zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of programmeur - beslist de vzw Toerisme Knokke-Heist autonoom over de manier waarop de fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over dit wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.
 • Vzw Toerisme Knokke-Heist kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, dit door melding hiervan te maken op myknokke-heist.be/wedstrijdreglement-een-dagje-knokke-heist-je-tuin

Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk 660 8300 Knokke-Heist, BE0409780062 hierna de “organisatoren”.

Deelnemingsvoorwaarden

 • In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van de organisatoren.
 • Wie als minderjarige toch deelneemt, moet toestemming vragen en geven van zijn/haar ouders.
 • Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de wedstrijdprijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

Aansprakelijkheid

De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De organisatoren sluiten tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die een van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

Persoonsgegevens

Deelnemers gaan er - via hun deelname - mee akkoord dat de deelnemende foto’s kunnen geplaatst worden op de online en offline kanalen in beheer van de gemeente Knokke-Heist. 
Vzw Toerisme Knokke-Heist zal de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de deelnemers in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, eventueel ook voor statistische en direct-marketing doeleinden.
Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de Organisatoren via het volgende e-mailadres toerisme [at] knokke-heist.be

Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter van zijn woonplaats te (laten) brengen. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.