WEDSTRIJDREGLEMENT 'WIN 10 X DUOTICKETS VOOR BELFIUS PADEL SUMMER GALA'

Knokke-Heist pakt deze zomer uit met het Belfius Padel Summer Gala. Een luxueus en glamoureus padelweekend waaraan niet alleen ‘s werelds beste spelers maar ook diverse BV’s en buitenlandse celebrities demonstratiewedstrijden spelen. Een unieke combinatie van sportief spektakel en topentertainment gegarandeerd!

Om dat te vieren geven we 10 x duotickets + racket weg voor de wedstrijden op vrijdag 18 augustus. Deelnemen kan via onze stories op Instagram (@myknokkeheist).

1.                 HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

Check de instagramstories op @myknokkeheist tussen maandag 14 augustus 12 uur en woensdag 16 augustus 14 uur en neem deel.
Beantwoord de kennisvraag via de quizsticker in de stories
Beantwoord de schiftingsvraag via de vragensticker in de stories
Volg de instagrampagina van Belfius Padel Summer Gala (@padelsummergala)

2.                 LOOPTIJD

Onderhavige wedstrijd begint te lopen van maandag 14 augustus (12 uur) en eindigt op woensdag 16 augustus (14 uur). Dit is de looptijd waarop de stories online zullen staan. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd op donderdag 17 augustus vanaf 10 uur. Zij zullen een privébericht ontvangen via Instagram. Indien het account op privé staat, zal @myknokkeheist eerst een verzoek sturen, zodat er contact kan worden opgenomen.

3.                 DE WEDSTRIJDPRIJZEN

Er worden 10 winnaars gekozen, die elk twee tickets en één racket ontvangen om naar de wedstrijden op vrijdag 18 augustus 2023 te gaan. Elk ticket geeft toegang tot het evenement 'Belfius Padel Summer Gala', op vrijdag 18 augustus 2023 van 16 tot 23 uur op de courts van de Royal Zoute Tennnis en Padel (Astridlaan 7, 8300 Knokke-Heist). 

De wedstrijdprijs kan niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.

4.                 WEDSTRIJDVERLOOP

Een deelnemer is iemand die een antwoord heeft gegeven op de kennisvraag en op de schiftingsvraag die werd meegegeven via de stories van ons instagramprofiel (@Myknokkeheist) en die de instagrampagina van Belfius Padel Summer Gala volgt.
De winnaars zijn de 10 personen die voldoen aan bovenstaande vereisten en het dichtst bij het juiste antwoord zitten op de schiftingsvraag.
De winnaars worden persoonlijk verwittigd op donderdag 17 augustus 2023 vanaf 10 uur.
De winnaars krijgen een privébericht via instagram, indien zij een privéprofiel hebben, zal eerst een verzoek worden verstuurd. Hierbij wordt gevraagd naar het e-mailadres waarnaar de tickets zullen worden verstuurd.

De rackets dienen opgehaald te worden op vrijdag 18 augustus 2023 tijdens het evenement (tussen 16 en 23 uur).
De wedstrijdprijzen kunnen niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Ze zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.
In het geval van onregelmatigheden - zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of programmeur - beslist de vzw Toerisme Knokke-Heist autonoom over de manier waarop de fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over dit wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.
Vzw Toerisme Knokke-Heist kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, dit door melding hiervan te maken op deze pagina.

5.                 ORGANISATIE

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk 660 8300 Knokke-Heist, BE0409780062 hierna de “organisatoren” in samenwerking met de organisatie van Belfius Padel Summer Gala. 

6.                 DEELNEMINGSVOORWAARDEN

In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van de organisatoren.
Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de wedstrijdprijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

7.                 AANSPRAKELIJKHEID

De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De organisatoren sluiten tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die een van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

8.                 PERSOONSGEGEVENS

Vzw Toerisme Knokke-Heist zal de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de deelnemers in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, eventueel ook voor statistische en direct-marketing doeleinden.
Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de Organisatoren via het volgende e-mailadres toerisme [at] knokke-heist.be

9.                 GESCHILLEN

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter van zijn woonplaats te (laten) brengen. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.