WEDSTRIJDREGLEMENT 'win 5 x duotickets voor Paradisco’

Op zaterdag 14 augustus kan je weer dansen op het strand van Knokke-Heist! Om dat te vieren geven we 5 x duotickets weg. Deelnemen kan via onze stories op Instagram.

HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

 • Check de instagramstories op @myknokkeheist tussen maandag 9 augustus 16 uur en dinsdag 10 augustus 16 uur en neem deel.
 • Volg de instagramprofielen @myknokkeheist en @paradisco_a_la_playa
 • Beantwoord de kennisvraag via de quizsticker in de stories
 • Beantwoord de schiftingsvraag via de vragensticker in de stories

LOOPTIJD

Onderhavige wedstrijd begint te lopen van maandag 9 augustus (16 uur) en eindigt op dinsdag 10 augustus (16 uur). Dit is de looptijd waarop de stories online zullen staan. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd op woensdag 11 augustus. Zij zullen een privébericht ontvangen via instagram. Indien het account op privé staat, zal @myknokkeheist eerst een verzoek sturen, zodat er contact kan worden opgenomen.

DE WEDSTRIJDPRIJZEN

Er worden 5 winnaars gekozen, die elk twee tickets ontvangen om naar Paradisco te gaan. Elk ticket geeft toegang tot de eventsite van Paradisco, op zaterdag 14 augustus van 12 tot 24 uur op het evenementenstrand in Knokke-Heist.

Let op, hou er rekening mee dat je een CovidSafeTicket nodig hebt om toegang te krijgen tot het festival!

Alle bezoekers van Paradisco zullen gescand worden op hun CovidSafeTicket! Deze app kan je downloaden in de app/android store “CovidSafeBE”. Nederlandse bezoekers dienen de "CoronaCheck" app te downloaden. Alle bezoekers zullen een geldige QR code + Identiteitskaart (min. 18 jaar) moeten voorleggen.

Je verkrijgt een geldige QR code wanneer:
- Je volledig gevaccineerd bent + 2 weken
- Je in het bezit bent van een Negatieve PCR test (< 48uur)
- Je in het bezit bent van een Antigen Test (Apotheek) (< 24uur)
- Je over antilichamen beschikt

Er zullen dus geen sneltests aan de inkom gedaan worden, met andere woorden
is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen CovidSafeTicket. Bij het aanschuiven van de CovidSafe scanning moeten onze gasten afstand bewaren en een mondmasker dragen, eenmaal voorbij deze checkpoint, zijn mondmaskers en social distancing niet langer verplicht.

Indien je ziek bent, symptomen vertoont of geen geldig CovidSafeTicket kan voorleggen, wordt de toegang geweigerd. Het is van essentieel belang dat iedereen zich kan organiseren op voorhand om een veilige Paradisco te garanderen!

WEDSTRIJDVERLOOP

 • Een deelnemer is iemand die de instagramprofielen @myknokkeheist en @paradisco_a_la_playa volgt, het juiste antwoord heeft gegeven op de kennisvraag en op de schiftingsvraag.
 • De winnaars zijn de 5 personen die voldoen aan bovenstaande vereisten en het dichtst bij het juiste antwoord zitten op de schiftingsvraag.
 • De winnaars worden persoonlijk verwittigd op woensdag 11 augustus 2021.
 • De winnaars krijgen een privébericht via instagram, indien zij een privéprofiel hebben, zal eerst een verzoek worden verstuurd. Hierbij wordt gevraagd naar het e-mailadres waarnaar de tickets zullen worden verstuurd.
 • De wedstrijdprijzen kunnen niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Ze zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.
 • In het geval van onregelmatigheden - zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of programmeur - beslist de vzw Toerisme Knokke-Heist autonoom over de manier waarop de fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over dit wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.
 • Vzw Toerisme Knokke-Heist kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, dit door melding hiervan te maken op deze pagina.

ORGANISATIE

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk 660 8300 Knokke-Heist, BE0409780062 hierna de “organisatoren”.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 • In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van de organisatoren.
 • Aangezien het festival enkel toegankelijk is voor meerderjarigen, kan een minderjarige niet deelnemen aan de wedstrijd.
 • Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de wedstrijdprijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

AANSPRAKELIJKHEID

De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De organisatoren sluiten tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die een van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

PERSOONSGEGEVENS

Vzw Toerisme Knokke-Heist zal de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de deelnemers in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, eventueel ook voor statistische en direct-marketing doeleinden.
Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de Organisatoren via het volgende e-mailadres toerisme [at] knokke-heist.be

GESCHILLEN

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter van zijn woonplaats te (laten) brengen. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.