WEDSTRIJDREGLEMENT ‘WIN EEN DUOTICKET EN HET BOEK VAN DE EXPO VERDWENEN ZWINHAVENS’

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘WIN een duoticket EN HET BOEK VAN DE EXPO VERDWENEN ZWINHAVENS’

In het Zwin Natuur Park heb je een prachtig zicht op het huidige Zwin. Hier zou je in de middeleeuwen in de Zwingeul staan, die Brugge met de zee verbindt en Vlaanderen gouden tijden bezorgt. De Zwingeul is ondertussen verzand en verdwenen maar komt in deze bijzondere tentoonstelling terug tot leven, samen met de wereldhavens die er langs lagen.

In de exporuimte en het kijkcentrum van het park maak je dankzij vernieuwende technologieën een tijdreis naar de middeleeuwen. De havens en de geul zijn op basis van wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit Gent minutieus in een virtuele 3D wereld vormgegeven. Hierdoor kan je de evolutie van de Zwingeul met zijn wereldhavens écht beleven, in beeld en geluid.

1. HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD?

Heel eenvoudig: laat jouw e-mailadres achter via het wedstrijdformulier de Facebookpagina van Knokke-Heist (www.facebook.com/Knokke-Heist) en beantwoord de vragen.
Vink aan dat je graag de nieuwsbrief wil ontvangen. Dit is optioneel en heeft geen invloed op jouw winkansen.

2. LOOPTIJD

Onderhavige wedstrijd begint te lopen op vrijdag 1 oktober 2021 (0 uur) en eindigt op zondag 10 oktober 2021 (23u59) Inzendingen voor deze begindatum en begin uur en na deze einddatum en na dit eind uur, worden niet in aanmerking genomen. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht op dinsdag 12 oktober 2021.

3. DE WEDSTRIJDPRIJZEN

Er zijn 3 keer een duoticket en boek van de expo ‘Verdwenen Zwinhavens’ weg te geven, elke winnende deelnemer ontvangt een duoticket voor de expo en het boek ‘De Verdwenen Zwinhavens’. In totaal zullen dus 3 deelnemers een prijs ontvangen.

Deze tickets gelden als toegang tot de expo ‘Verdwenen Zwinhavens’ in het Zwin Natuur Park, toegang tot het park is inbegrepen.

4. WEDSTRIJDVERLOOP

Een deelnemer is iemand die het wedstrijdformulier invult op de Facebookpagina van Knokke-Heist (www.facebook.com/Knokke-Heist).
Alle gegevens van de deelnemers worden verzameld. Er worden 3 winnaars willekeurig gekozen. Deze winnaars ontvangen een duoticket voor de expo en een boek van ‘Verdwenen Zwinhavens’.  

De winnaars worden persoonlijk verwittigd op dinsdag 12 oktober 2021. Indien een winnaar niet heeft gereageerd op het bericht voor 26 oktober 2021, wordt een andere winnaar gekozen.
De wedstrijdprijzen kunnen niet worden ingeruild tegen speciën of andere voordelen in natura. Ze zijn niet overdraagbaar aan derden en kunnen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld.
In het geval van onregelmatigheden - zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de webbouwer of programmeur - beslist de vzw Toerisme Knokke-Heist autonoom over de manier waarop de fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Over dit wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

Vzw Toerisme Knokke-Heist kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, dit door melding hiervan te maken op www.myknokke-heist.be/nl/wedstrijdreglement-win-een-partijtje-minigolf-v...

5. ORGANISATIE

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door vzw Toerisme Knokke-Heist, Zeedijk 660 8300 Knokke-Heist, BE0409780062 hierna de “organisatoren”.

6. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan deze wedstrijd van de organisatoren.
Wie als minderjarige toch deelneemt, moet toestemming vragen aan en krijgen van de ouders. 
Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de wedstrijdprijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval de wedstrijd door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. De organisatoren sluiten tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door hun fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die een van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

8. PERSOONSGEGEVENS

Vzw Toerisme Knokke-Heist zal de verstrekte persoonsgegevens gebruiken om de deelnemers in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, eventueel ook voor statistische en direct-marketing doeleinden.
Deelnemers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te kijken en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de organisatoren via het volgende e-mailadres: toerisme [at] knokke-heist.be

https://www.myknokke-heist.be/nl/privacy

9. GESCHILLEN

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brugge bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter van zijn woonplaats te (laten) brengen. De rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen om uitspraak te doen.