Natuurexploratie: de Zwinduinen - 12 mei

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
12.05.2024 - 05:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Ochtendconcert in de Zwinduinen: over de Nachtegaal en andere topzangers van het duin.

Dit is de laatste kans om dit jaar deel te nemen aan een vroegemorgenwandeling in het prachtige natuurgebied De Zwinduinen. Tijdens deze vroegemorgenwandeling ontdekken we werkelijk het ontwaken van de natuur met vogelzang. De lijsterachtigen, Roodborst en Winterkoning leiden het concert in terwijl het nagenoeg nog volledig donker is. Uiteraard is ook de Nachtegaal met z’n prachtige afwisselende zang van de partij zodra we het dichtere struweel bereiken. Langzaamaan wordt het concert aangevuld met de zang van de overige vogels zoals de mezen, grasmussen en uiteindelijk ook de vinkachtigen. Op dit ogenblik zijn werkelijk alle zomergasten van onze duinen uit het zuiden gearriveerd en in volle broedaantallen aanwezig. Alle soorten zijn dan ook volop bezig met het afbakenen van de territoria en zingen tegen elkaar op. Het ochtendconcert van onze zangvogels maakt deze tocht een fenomenale ervaring. De Zwinduinen tellen niet minder dan een goede 20 à 24 zangposten van de Nachtegaal, maar ook Zwartkop, Sprinkhaanzanger, Braamsluiper, Grasmus, Boomleeuwerik en zelfs Spotvogel & Bosrietzanger zijn volop bezig met het afbakenen van hun territoria. En uiteraard hebben we bijzonder oor voor de nu toch wel uiterst zeldzaam geworden Zomertortel. Twee jaar terug hadden we na jaren afwezigheid opnieuw 1 zangpost van Zomertortel Waar we wel zeker van z’n aanwezigheid zijn en een soort die we op z’n minst zullen horen is de Koekoek, toch ook een opvallende, leuke verschijning. En uiteraard mogen we ook nu nog rekenen op doortrekkende soorten als Tapuit, Paapje, de 3 soorten zwaluwen, Gierzwaluwen, Gele kwikstaarten en de toch wel zeer zeldzame Beflijster. En ook voor de prachtige Purperreiger is het nog steeds doortrekperiode.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter/voorjaar laarzen noodzakeliljk.

Gids: Patrick Demaecker & Brigitte Van Nieuwenhuyse - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Afspraak: om 05:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur