Natuurexploratie: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat 'de Zwinduinen' - 18 feb

Oosthoekplein
Oosthoekplein 21
,
8300 Knokke-Heist
18.02.2024 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Met het einde van de winter in het duin in zicht?

Deze periode van het jaar kan het weer tegenwoordig nog alle kanten uit. Het kan werkelijk nog volop winteren of een eerste zwak lentezonnetje kan de grond net een beetje opwarmen. Met de klimaatverandering kunnen er zelfs in volle winter reeds tamelijke warme weken voorkomen. Maar sowieso moeten we vooral rekenen op het waarnemen van de in het duin vertoevende wintergasten, zoals Spreeuw, Koperwiek, Kramsvogel en gemengde groepen vinkachtigen en mezen. Zo is de ontmoeting met een familiegroepje Staartmezen altijd een leuke belevenis. We maken ook een mooie kans op een ontmoeting met roofvogels als Buizerd en Sperwer die het jaarrond in dit prachtige duingebied vertoeven en ook broeden. Als de zon dan nog even wil schijnen, is het het ideale moment voor de buizerds om van de thermiek gebruik te maken om zwevend prooi te zoeken. Net als trouwens jaarvogels als Roodborst, Winterkoning, Zanglijster, Grote lijster, Kool- en Pimpelmees die bij de eerste zonnestralen al de neiging krijgen om even te zingen. In de vooravond kijken we uit naar eventueel bij avondval uitvliegende Houtsnippen. Maar we kijken ook uit naar andere fenomenen, die we in het winterhalfjaar in de duinen kunnen aantreffen, zoals paddenstoeltjes als de Gesteelde stuifbal & Duindoornvuurzwam, korstmossen, winternest van Basterdsatijnvlinder, edm…

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter laarzen noodzakeliljk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur