Natuurexploratie: Sashul - 18 mei

Kleine vuurtorentje einde Zeedijk Heist
Zeedijk-Heist 64
,
8300 Knokke-Heist
18.05.2024 - 14:00
€ 2,50
Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis

Thema: Over de eerste orchideeën en de bijzondere lenteflora van Sashul.

Sashul is eigenlijk een oud opgespoten terrein die volledig heroverd is door de natuur. Doordat de zandige terreinen volledig ingesloten zijn door de oude bermen heerst er een microklimaat. De vegetatie komt er overeen met de vegetatie van vochtige en droge duingraslanden. We vinden hier in deze periode dan ook de typische planten van duingraslanden. Het gebied is in deze periode toch wel bijzonder rijk aan vrij zeldzame planten, waaronder diverse soorten orchideeën. De orchideeën beginnen in jaren met normale voorjaarstemperaturen in bloei te komen vanaf begin mei. Zowel de Gevlekte als de Gewone rietorchis, die de meest voorkomende soorten in dit gebied zijn, behoren tot de orchideeën die het eerst in bloei komen, maar ook de veel zeldzamere Brede orchis zou nu reeds in bloei moeten staan. In de vochtige stukken treffen we ook Echte koekoeksbloem aan, een typische soort van schraal, vochtig gras- en rietland. De rijke flora van het gebied oefent dan weer een grote aantrekkingskracht uit op tal van insecten die profiteren van het warme microklimaat, dat er heerst tussen de hoge zandige bermen van het oud opgespoten terrein. Het duinstruweel wordt bewoond door zangvogels als Grasmus, Braamsluiper en zelfs Nachtegaal. De hogere vegetatie van de haag biedt dan weer broedgelegenheid aan Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis en Cetti’s zanger. In dit gebied maken we ook een goede kans om de Koekoek en diverse spechtensoorten waar te nemen, voornamelijk Grote bonte & Groene specht.

Praktisch: Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Indien vochtige winter/voorjaar laarzen noodzakeliljk.

Gids: Patrick Demaecker - tel. 050 51 91 01 of 0475 40 79 29

Afspraak:om 14:00 uur aan het einde van de Zeedijk van Heist aan de voet van de voetgangersbrug (kleine witte vuurtorentje - Zeedijk nr. 64).

Deelname: Voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Gratis voor leden Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin. Kinderen onder de 12 jaar gratis. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website).

Wandelen
Natuur