Zwinbabbel - Roofdieren in opmars: nieuwe context, nieuwe uitdagingen

Zwin Natuur Park
Graaf Leon Lippensdreef 8
,
8300 Knokke-Heist
09.12.2023 - 14:00
€ 12,00
Online - € 14 add

Roofdieren in opmars : nieuwe context, nieuwe uitdagingen

Spreker: Koen Van Den Berge

Koen Van Den Berge werkt voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, is bioloog-dierkundige en als zoogdieronderzoeker gespecialiseerd in ecologie en beheer van roofdieren

Roofdieren zoals vossen en marterachtigen hebben altijd al in een speciale relatie tot de mens gestaan. Vanouds werden zij bejaagd en bestreden om reden van (al dan niet vermeende) schadelijkheid. De meeste soorten zijn daarom zeldzaam geworden, of raakten in Vlaanderen zelfs helemaal uitgeroeid.

Vandaag genieten diezelfde soorten een zekere vorm van bescherming, maar ondertussen rijzen alweer klachten over schade van o.m. vossen en steenmarters. Als klap op de vuurpijl kregen we er onlangs ook de wolf bij.

Vlaanderen neemt, als één van de dichtst bevolkte regio’s van Europa een specifieke plaats in ten aanzien van de ‘klassieke problemen’ die mensen met roofdieren kunnen ervaren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om geroofd (klein)vee, en in het geval van de steenmarter ook over schade in gebouwen en aan auto’s. Jagers vrezen voor hun wild; natuurliefhebbers ervaren een waarneming van een roofdier dan weer als het summum van natuurbeleving.

Er spelen in dit verhaal dus verschillende belangen en interesses. Hoog tijd om hier enige klaarheid rond te scheppen. Tegelijk kijken we ook even naar de situatie van enkele andere soorten zoals de bunzing, de boommarter, de otter en de wilde kat. Koen Van Den Berge, als bioloog verbonden aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), doet reeds vele jaren onderzoek naar de roofdieren in Vlaanderen en komt zijn bevindingen toelichten. Nadien is er gelegenheid tot vraagstelling.

Toegang tot het Zwin Natuur Park inbegrepen.

Wandelen
Natuur