Nuttige adressen

Inter

www.inter.vlaanderen

Inter verbetert de interactie tussen mens en omgeving. Mensen hebben een handicap als de omgeving niet is aangepast aan hun mogelijkheden. Inter geeft daarom ondersteuning om de omgeving bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen. Inter is de verbinding tussen het beleid, gebruikers en professionelen.

Inter is een expertisecentrum in toegankelijkheid en Universal Design. We geven bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, maken evenementen toegankelijk, geven vormingen, adviseren overheden en doen onderzoek naar de toegankelijkheidssituatie in Vlaanderen.

Infopunt Toegankelijk Reizen

www.toegankelijkreizen.be

Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme Vlaanderen die informatie verstrekt over reizen met een handicap.

Gelijke Kansen in Vlaanderen

www.gelijkekansen.be

Gelijke Kansen in Vlaanderen is het team binnen de Vlaamse overheid dat werkt aan het Vlaamse Gelijkekansenbeleid.

Toegankelijk Vlaanderen (Toevla)

www.toevla.be / www.toegankelijkvlaanderen.be

Toegankelijk Vlaanderen (afgekort Toevla) biedt informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen, zoals hotels, culturele centra, sportcentra, restaurants ...

Alle locaties die een toegankelijkheidsonderzoek hebben ondergaan, zijn opgenomen in deze databank. Het toegankelijkheidsonderzoek brengt de toegankelijkheid van het gebouw in kaart op basis van betrouwbare informatie. De gegevens worden zo objectief mogelijk weergegen per gebouwonderdeel.

Anysurfer

www.anysurfer.be

Anysurfer is een kwaliteitslabel voor toegankelijke websites.